Hoa Kỳ: Hệ thống theo dõi nợ liên bang cần nhiều cải tiến

08:36 17/06/2023
Cỡ chữ

GAO nhấn mạnh, hệ thống giám sát vẫn tồn tại những hạn chế trong việc kiểm soát hệ thống thông tin mặc dù Kho bạc đã có những tiến triển nhất định trong việc thực hiện các khuyến nghị trước đây.

general_accounting_office_building
GAO là cơ quan thực hiện cuộc kiểm toán hệ thống theo dõi nợ liên bang. Ảnh sưu tầm

Theo kết quả cuộc kiểm toán, những hạn chế vẫn đang tiếp diễn trong các hệ thống theo dõi dữ liệu tài chính của Chính phủ tại Cục Dịch vụ tài chính (Cục), Bộ Tài chính, gây rủi ro cho quy trình báo cáo tài chính của cơ quan, ngay cả khi Cục này đã triển khai các hoạt động để giải quyết nhiều hạn chế được xác định trước đây trong các hệ thống này. Cuộc kiểm toán do GAO thực hiện nhằm kiểm tra tính chính xác của Báo cáo tình hình vay, trả nợ liên bang năm tài chính 2022 của Cục cũng như “các biện pháp kiểm soát chính đối với hệ thống thông tin tài chính của Cục”.

Báo cáo cho thấy, trong số “23 khuyến nghị liên quan đến các hạn chế trong hệ thống kiểm soát” được xác định trong các cuộc kiểm toán trước đây của GAO về Báo cáo tình hình vay, trả nợ liên bang, Cục đã triển khai các hành động để thực hiện đầy đủ 8 khuyến nghị và đang trong quá trình thực hiện hành động khắc phục đối với 15 khuyến nghị còn lại. GAO cho biết thêm, Cục đã “giải quyết đầy đủ các hạn chế về kiểm soát trong việc quản lý bảo mật, kiểm soát quyền truy cập và quản lý cấu hình”. Mặc dù đã có một số tiến triển, GAO vẫn cho rằng: “Những hạn chế về kiểm soát hệ thống thông tin còn lại làm tăng nguy cơ quy cập trái phép, sửa đổi hoặc tiết lộ dữ liệu và các chương trình nhạy cảm, làm gián đoạn các hoạt động quan trọng”.

Cuộc kiểm toán chỉ ra: “Cục đã giảm thiểu những tác động có thể xảy ra từ những hạn chế này đối với báo cáo tài chính năm 2022 bằng các biện pháp kiểm soát đối chiếu và quản lý việc thực hiện bù trừ được xây dựng để phát hiện các sai sót tiềm ẩn trong báo cáo tình hình vay, trả nợ liên bang... Điều quan trọng đối với việc quản lý của Cục là tiếp tục tập trung nỗ lực vào việc giải quyết kịp thời các khuyến nghị còn lại, một số khuyến nghị đã được theo dõi vài năm, liên quan đến những hạn chế về kiểm soát hệ thống thông tin này”.

Cục cam kết có các biện pháp kiểm soát nội bộ hiệu quả đối với các hệ thống công nghệ thông tin và lưu ý “các hành động khắc phục theo kế hoạch để giải quyết các hạn chế đang được theo dõi về kiểm soát hệ thống thông tin”. GAO cho biết, sẽ tiếp tục theo dõi tình hình thực hiện khuyến nghị để xác định mức độ nỗ lực của Cục khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tình hình vay, trả nợ liên bang năm tài chính 2023./.

Nguồn: Hoa Kỳ: Hệ thống theo dõi nợ liên bang cần nhiều cải tiến

https://tapchiketoankiemtoan.vn/

Tuấn Anh
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

partner-02
z4967418710663-050c458c747fadd9be8b2038ca122484
partner-01
partner-06
partner-03
partner-04
partner-07
partner-08
partner-09

Thông báo