Hải Dương kiên quyết xử lý 72 dự án chậm tiến độ

11:41 16/04/2023
Cỡ chữ

hung

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng tại cuộc họp thường kỳ tháng 4 kỳ 2 / www.tapchiketoankiemtoan.vn

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện kiểm tra, rà soát các dự án trên địa bàn Hải Dương. Qua kiểm tra, Hải Dương có 91 dự án (85 dự án đầu tư trong nước và 6 dự án có vốn đầu tư nước ngoài), trong đó, 8 dự án đã đầu tư xây dựng hoàn thành và đi vào hoạt động (trong đó có 4 dự án hoạt động không đúng mục tiêu). Có 6 dự án đã đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động nhưng tại thời điểm kiểm tra, dự án đang dừng hoạt động. 5 dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh tiến độ.

72 dự án còn lại chậm tiến độ triển khai, trong đó có 36 dự án đã được bàn giao đất (19 dự án chưa triển khai hoặc mới san lấp, xây dựng tường bao một phần; 17 dự án nhà đầu tư đã triển khai đầu tư xây dựng và đưa một phần dự án vào hoạt động), còn 36 dự án chậm tiến độ chưa được bàn giao đất (29 dự án vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng, thực hiện các thủ tục về đất đai, 7 dự án do nguyên nhân chủ quan, nhà đầu tư gặp khó khăn về tài chính).

Cho ý kiến về các dự án chậm triển khai, Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng yêu cầu, các đơn vị tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý dự án đầu tư sau chấp thuận, phát huy hiệu quả sử dụng đất, tăng thu ngân sách cho địa phương. Đồng thời hướng dẫn, xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kịp thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ổn định mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng có sức thu hút các nhà đầu tư.

Theo đó, đối với các dự án đầu tư đã hoàn thành và đi vào hoạt động nhưng chưa đúng mục tiêu đầu tư được chấp thuận, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì rà soát, xử lý vi phạm; Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì kiểm tra xử lý vi phạm về đất đai, môi trường và tham mưu cho UBND tỉnh xem xét thu hồi diện tích đất thuê theo quy định. Trên cơ sở đó Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu cho UBND tỉnh xử lý dự án theo quy định.

Đối với các dự án chậm tiến độ do nguyên nhân khách quan, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho tỉnh có giải pháp để tháo gỡ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp triển khai dự án. Với dự án chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan của chủ đầu tư và các dự án đã gia hạn nhiều lần, cần tham mưu cho tỉnh xem xét quyết định chấm dứt hoạt động của dự án theo quy định của pháp luật. 

https://tapchiketoankiemtoan.vn/

Tuấn Anh
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

partner-02
z4967418710663-050c458c747fadd9be8b2038ca122484
partner-01
partner-06
partner-03
partner-04
partner-07
partner-08
partner-09

Thông báo