Diễn biến chứng khoán, tỷ giá, giá vàng tuần qua
Diễn biến chứng khoán, tỷ giá, giá vàng tuần qua

Tuần qua (22/5 - 26/5/2023), chỉ số HNX-Index có một tuần tăng nhẹ, đóng cửa phiên cuối tuần tại 217,64 điểm, tặng +3,73 điểm so với phiên cuối tuần trước. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HNX cũng duy trì ở mức khá, đạt 7.493 tỷ đồng. Bình quân giá trị giao dịch trong tuần đạt 1.499 tỷ đồng/phiên, giảm không đáng kể so với tuần trước.

Diễn biến chứng khoán, tỷ giá, giá vàng tuần qua

Tuần qua (22/5 - 26/5/2023), chỉ số UPCoM-Index có một tuần giảm nhẹ, đóng cửa phiên cuối tuần tại 80,58 điểm, giảm nhẹ -0,5 điểm so với phiên cuối tuần trước. Tổng giá trị giao dịch trên sàn UPCoM cũng duy trì ở mức khá cao, đạt 3.502 tỷ đồng. Bình quân giá trị giao dịch trong tuần đạt hơn 700 tỷ đồng/phiên, tăng +6,9% so với tuần trước.

Diễn biến chứng khoán, tỷ giá, giá vàng tuần qua

Tuần qua (22/5 - 26/5/2023), khối ngoại có một tuần giao dịch rất kém tích cực. Khối ngoại đã quay trở lại bán ròng với giá trị bán ròng rất lớn với -2.364 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó, khối này mua ròng khoảng 800 tỷ đồng. Như vậy, khối ngoại đã chuyển trở lại trạng thái bán ròng, và là tuần bán ròng 7/8 tuần liên tiếp. Với việc bán ròng mạnh tuần này, giá trị lũy kế mua ròng tính từ đầu năm của khối ngoại suy giảm đáng kể, chỉ còn hơn 3.250 tỷ đồng.

Diễn biến chứng khoán, tỷ giá, giá vàng tuần qua
Diễn biến chứng khoán, tỷ giá, giá vàng tuần qua
Diễn biến chứng khoán, tỷ giá, giá vàng tuần qua
Diễn biến chứng khoán, tỷ giá, giá vàng tuần qua

Nguồn: Diễn biến chứng khoán, tỷ giá, giá vàng tuần qua

https://tapchiketoankiemtoan.vn/