Đề xuất 2 phương án phân định kiểm toán quản lý nghiệp vụ thuế

07:01 01/05/2023
Cỡ chữ
ban-dt
ThS. Bùi Minh Dương - KTNN chuyên ngành II - trình bày kết quả nghiên cứu Đề tài. Ảnh: Thùy Anh

Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán Trần Kim Lộc là Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Ban Chủ nhiệm Đề tài cho biết, trong những năm qua, các cuộc kiểm toán chuyên đề quản lý thuế, cuộc kiểm toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) do KTNN thực hiện đã đạt được những kết quả tích cực, kiến nghị xử lý, khắc phục những hạn chế, sai phạm và kiến nghị tăng thu hàng nghìn tỷ đồng cho NSNN.

Tuy nhiên, hoạt động kiểm toán quản lý nghiệp vụ thuế tại cơ quan thuế của KTNN chuyên ngành II và KTNN khu vực chưa có sự phân định rõ ràng dẫn đến việc thực hiện nhiệm vụ giữa KTNN chuyên ngành II và KTNN khu vực còn gặp một số vướng mắc.

Từ đó, Ban Đề tài đề xuất 2 phương án phân định hoạt động kiểm toán quản lý nghiệp vụ thuế của KTNN chuyên ngành II và KTNN khu vực.

Phương án 1: Giao nhiệm vụ kiểm toán quản lý nghiệp vụ thuế cho 1 đơn vị thuộc KTNN sẽ có thể đánh giá toàn diện, đầy đủ về nội dung này.

Tuy nhiên, việc thực hiện phương án 1 cũng cần xét đến yếu tố nguồn lực của các đơn vị và cơ cấu tổ chức hiện nay của KTNN.  

Phương án 2: Ngược lại với phương án 1 (thực hiện như hiện hành). Tuy đây không phải là phương án tốt nhất song là phương án khả thi nhất, có thể triển khai phù hợp với các điều kiện hoạt động, cơ cấu tổ chức của KTNN hiện nay.

qc
Quang cảnh buổi nghiệm thu. Ảnh: Thùy Anh

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên Hội đồng đánh giá: Đề tài đã đề xuất được một số giải pháp phân định nhằm khắc phục một phần tình trạng chồng chéo trong hoạt động kiểm toán quản lý nghiệp vụ thuế của KTNN chuyên ngành II và KTNN khu vực.

Đề tài có tính ứng dụng trong công tác tổ chức, quản lý hoạt động kiểm toán của KTNN, cụ thể là trong việc phân công nhiệm vụ kiểm toán nghiệp vụ quản lý thuế của KTNN chuyên ngành II và KTNN khu vực (tránh trùng lặp) nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong công tác quản lý, điều hành; từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả của các cuộc kiểm toán quản lý nghiệp vụ thuế.

Để Đề tài hoàn thiện hơn, Hội đồng nghiệm thu đề nghị Ban Đề tài phân tích kỹ 2 phương án đã đề xuất; nêu rõ những bất cập trong tổ chức thực hiện hoạt động kiểm toán quản lý nghiệp vụ thuế của KTNN chuyên ngành II và KTNN khu vực, từ đó đề xuất những giải pháp khả thi hơn.

Hội đồng nghiệm thu thống nhất Đề tài xếp loại Khá./.

Nguồn: Đề xuất 2 phương án phân định kiểm toán quản lý nghiệp vụ thuế

https://tapchiketoankiemtoan.vn/

 

Tuấn Anh
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo