Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái: thực hiện tốt công tác nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện công tác nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

23:22 30/01/2023
Cỡ chữ

Về giá cả hàng hóa trên thị trường tỉnh Yên Bái, từ đầu năm đến nay, khá ổn định. Giá cả các mặt hàng nói chung, không tăng  nhiều so với cùng kỳ năm trước, giá lương thực, thực phẩm không có biến động lớn, lượng lương thực, thực phẩm và các mặt hàng nhu yếu phẩm đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Mặt hàng xăng dầu, gas, thiết bị điện tử như điều hòa, quạt điện, tủ bảo ôn…có tăng nhẹ. Giá thị lợn vào tháng 6 tăng do thức ăn chăn nuôi tăng.

Nhìn chung tình hình giá cả hàng hóa trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong 6 tháng đầu năm 2022, giá cả dao động không nhiều, tương đối ổn định, lượng hàng hóa đáp ứng đủ cho nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, thị trường không xảy ra hiện tượng đầu cơ, găm hàng, bán cao hơn giá niêm yết, không có vấn đề nổi cộm trên địa bàn quản lý.

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Cục đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Tổng Cục Quản lý thị trường, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Yên Bái để ban hành các kế hoạch và văn bản chỉ đạo các các Đội về kiểm tra kiểm soát thị trường, cụ thể:

Cục đã ban hành hơn 10 kế hoạch, như Kế hoạch công tác năm 2022; Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2022;

Ban hành trên 30 văn bản chỉ đạo các đội Quản lý thị trường trực thuộc triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý vi phạm hành chính trong công tác quản lý thị trường

Ngoài ra Cục đã ban hành một số các văn bản khác như: Ban hành Quyết định thành lập tổ tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và giới thiệu cách phân biệt hàng thật – hàng giả cho người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2022; công văn gửi Tổng cục QLTT, vụ chính sách pháp chế đề nghị phối hợp tập huấn nghiệp vụ quản lý thị trường năm 2022 và xây dựng các báo cáo định kỳ, đột xuất khi có yêu cầu;…

* Công tác tham mưu, thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh

Với vai trò là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của tỉnh Yên Bái: Cục đã tham mưu cho lãnh đạo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Yên Bái các văn bản chỉ đạo các ngành thành viên thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Yên Bái: Kế hoạch công tác năm 2022; Kế hoạch Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và đảm bảo an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái; tham mưu cho Ban Chỉ đạo 389 tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư y tế phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái; tham mưu các văn bản chỉ đạo về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý hàng giả trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022;….

* Công tác tham mưu, góp ý văn bản quy phạm pháp luật

Tham gia ý kiến vào dự thảo phương án phòng thủ dân sự về ứng phó thảm họa cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Yên Bái; phối hợp kiểm tra, xác minh tình trạng săn bắt buôn bán trái phép động vật hoang dã theo phản ánh của báo chí; thông báo mẫu tem chống hàng giả và xây dựng các báo cáo định kỳ, đột xuất khi có yêu cầu; tham gia ý kiến dự thảo đề án ứng dụng công nghệ số và kỹ thuật tiến tiến nhằm truy xuất nguồn gốc sản phẩm công nghệ thuộc các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên phát triển; tham gia ý kiến dự thảo tờ trình Nghị quyết chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW và phát triển kinh tế tư nhân; tham gia ý kiến đánh giá việc thực hiện Thông tư số 27/2009/TT-BNNPTNT; tham gia ý kiến đối với đề án “Đề án chống hàng giả và bảo về người tiêu dùng trong thương mại điện tử giai đoạn 2021-2025; tham gia ý kiến dự thảo Đề án “Nâng cao năng lực của cơ quan Quản lý thị trường trong xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp hành chính”; tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 17/5/2022 của thủ tướng Chính phủ;

Số vụ kiểm tra, vụ xử lý

– Số liệu kiểm tra xử lý chung trong tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2022.

+ Số vụ kiểm tra: 104 vụ; Lũy kế: 410 vụ,

+ Số vụ xử lý: 55 vụ; Lũy kế: 265 vụ;

+ Số hành vi xử lý: 56 hành vi; Lũy kế: 285 vụ:

+ Phạt hành chính: 59.375.000 đồng;         Lũy kế: 662.389.000 đồng;

+ Bán hàng tịch thu: 27.595.000 đồng; Lũy kế: 1.683.037.000 đồng;

Trong đó: Bán hàng tồn từ năm 2020: 14.295.000 đồng

+ Nộp NSNN: 72.675.000 đồng; Lũy kế: 2.345.426.000 đồng;

+ Trị giá hàng tiêu huỷ: 18.620.000 đồng; Lũy kế: 437.005.000 đồng;

+ Tổng giá trị thực hiện: 105.590.000 đồng; Lũy kế: 2.782.431.000 đồng;

+ Trị giá hàng chờ xử lý: 0 đồng; Lũy kế: 239.801.000 đồng.

Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn có khả năng sẽ phát sinh so với 6 tháng đầu năm 2022 là không lớn, tuy nhiên cũng tiềm ẩn những yếu tố khó lường, đặc biệt là dịch bệnh covid – 19 vẫn đang diễn ra phức tạp, làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn, các hoạt động sản xuất, kinh doanh thiết bị, vật tư y tế có thể sẽ xảy ra biến động lớn.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quản lý thị trường trên địa bàn trong thời gian tới được tốt hơn, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức công vụ cho toàn thể công chức và nhân viên lao động chấp hành đúng các quy định của pháp luật khi thi hành công vụ, đoàn kết quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao năm 2022 và các năm tiếp theo.

Tiếp tục bám sát, thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, Tổng cục Quản lý thị trường về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, quản lý lâm sản, khoáng sản trên địa bàn.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kế hoạch công tác năm 2022; Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2022; Kế hoạch thanh tra chuyên ngành Công thương năm 2022; Kiểm tra chuyên đề phân bón, thuốc bảo vệ thực vật năm 2022; Kế hoạch 888 của Tổng cục quản lý thị trường; Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022.

Tăng cường công tác thông tin, dự báo tình hình thị trường, theo dõi sát những diến biến của thị trường để chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường, nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn những vi phạm có thể xảy ra.

Triển khai công tác tổ chức luân chuyển điều động bổ nhiệm, quy hoạch cán bộ.

Triển khai Kế hoạch kiểm tra nội bộ về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính đối với các đội Quản lý thị trường trực thuộc năm 2022.

Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nghiệp vụ kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính cho cán bộ công chức trong toàn Cục.

Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến cho người dân biết về tác hại của tệ nạn buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vận động các hộ kinh doanh ký cam kết không kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng. Tổ chức các đợt tuyên truyền phổ biến pháp luật và phân biệt hàng thật – hàng giả tại các chợ của các huyện, thị, thành phố trong tỉnh.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tình hình vận chuyển, kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Duy trì công tác quản lý tài chính, tài sản, an ninh quốc phòng, các phong trào thi đua của toàn Cục.

Tiếp tục triển khai và áp dụng các quy trình quản lý chất lượng ISO 9001:2015  vào hoạt động của Cục.

Thực hiện tốt nhiệm vụ của Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Yên Bái.

Thường xuyên rà soát hệ thống văn bản mới, văn bản hết hiệu lực và nghiên cứu những nội dung có liên quan đối với lực lượng Quản lý thị trường.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác do cơ quan quản lý cấp trên giao.

Theo: PV

Sudo Ecommerce
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo