Công ty TNHH Long Sơn bị xử phạt hơn nửa tỷ đồng

00:05 25/01/2023
Cỡ chữ

Theo Quyết định xử phạt số 2983/QĐ-XPHC ngày 5/9 của UBND tỉnh Thanh Hoá đối với Công ty TNHH Long Sơn. Có địa chỉ 1: Số 06 đường Voi Phục, phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình,  địa chỉ 2: phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đại diện theo pháp luật: ông Trịnh Quang Hải, Giám đốc Công ty đã nêu rõ 5 hành vi vi phạm hành chính.

Thứ nhất , trong năm 2020, Công ty Long Sơn đã sử dụng 1.434.477,5 tấn đá vôi (khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường) tận thu tại Mặt bằng khai trường và mở đường vào khai trường khu vực mỏ đá vôi xã Hà Vinh, huyện Hà Trung để sản xuất xi măng (không phải khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường) khi chưa được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp phép, cho phép.

0012

Quyết định xử  phạt vi phạm hành chính của UBND tỉnh Thanh Hóa

Với hành vi nêu trên, Công ty Long Sơn đã vi phạm quy định tại điểm c, Khoản 3, Điều 52 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ. Khung xử phạt quy định từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng (áp dụng đối với tổ chức).

Tình tiết giảm nhẹ: Công ty đã tự nguyện khai báo và tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng phát hiện vi phạm hành chính, xử lý vi phạm hành chính. Tình tiết tăng nặng: vi phạm hành chính nhiều lần. Vì vậy, UBND tỉnh Thanh Hoá quyết định xử phạt Công ty Long Sơn số tiền 80.000.000 đồng. Đồng thời, đình chỉ hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty Long Sơn 4 tháng 15 ngày theo quy định tại khoản 6 Điều 52 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ.

Thứ hai, Công ty Long Sơn đã khai thác 338.700m3 đá vôi tương ứng 508.050 tấn (khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường) tận thu tại khu vực mở rộng khai trường làm bãi tập kết xe, phương tiện và bãi chứa đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn và xã Hà Vinh, huyện Hà Trung để sản xuất xi măng (không phải khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường) khi chưa được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp phép, cho phép.

Với hành vi nêu trên, Công ty Long Sơn đã vi phạm quy định tại điểm c, Khoản 3, Điều 52 Nghị định số 36/2020/NĐ- CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ. Khung xử phạt quy định từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng (áp dụng đối với tổ chức).

Qua xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, UBND tỉnh Thanh Hoá quyết định xử phạt Công ty Long Sơn số tiền 80.000.000 đồng. Đồng thời, đình chỉ hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty Long Sơn 4 tháng 15 ngày.

Thứ 3, Công ty Long Sơn đã khai thác khoáng sản không phải khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong phạm vi dự án đầu tư xây dựng công trình tại khu vực mở rộng khai trường làm bãi tập kết xe, phương tiện và bãi chứa đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn và xã Hà Vinh, huyện Hà Trung nhưng không báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép để cho phép theo quy định (đối với khối lượng khoáng sản thu hồi vượt quá 338.700m3 đá làm vật liệu xây dựng thông thường đã được UBND tỉnh cấp quyền khai thác khoáng sản (khoảng 2.767.542,28 tấn).

Với hành vi nêu trên, Công ty Long Sơn đã vi phạm điểm b, Khoản 1 Điều 44 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ. Khung phạt quy định từ 100.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng (áp dụng đối với tổ chức).

Qua xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, UBND tỉnh Thanh Hoá quyết định xử phạt Công ty Long Sơn số tiền 120.000.000 đồng. Đồng thời, buộc Công ty Long Sơn phải nộp lại số lợi bất hợp theo quy định tại Điểm b Khoản 20 Điều 2 Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ.

Thứ 4, Công ty Long Sơn không đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác tại UBND cấp tỉnh nơi có khoáng sản khai thác đối với hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong phạm vi diện tích đất của dự án đầu tư xây dựng công trình đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư (Tại mặt bằng thi công Dây chuyền 1,2,3 – Nhà máy xi măng Long Sơn) mà sản phẩm khai thác được sử dụng cho xây dựngcông trình đó.

Với hành vi nêu trên, Công ty Long Sơn đã vi phạm khoản 2 Điều 43 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ. Khung phạt quy định từ 100.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng (áp dụng đối với tổ chức).

Qua xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, UBND tỉnh Thanh Hoá quyết định xử phạt Công ty Long Sơn số tiền 120.000.000 đồng.

Thứ 5, Công ty Long Sơn đã khai thác khoáng sản không phải khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (tổng 4.587.191,83 tấn) trong phạm vi dự án đầu tư xây dựng công trình (Tại mặt bằng thi công Dây chuyền 1,2,3 – Nhà máy xi măng Long Sơn) nhưng không báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép để cho phép theo quy định Vi phạm Điểm b Khoản 1 Điều 44 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ. Khung phạt quy định từ 100.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng (áp dụng đối với tổ chức).

Qua xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, UBND tỉnh Thanh Hoá quyết định xử phạt Công ty Long Sơn số tiền 120.000.000 đồng. Đồng thời, buộc Công ty Long Sơn nộp lại số lợi bất hợp pháp do thực hiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm theo quy định tại điểm b khoản 20 Điều 2 Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ.

Tổng mức xử phạt chính bằng tiền đối với Công ty Long Sơn là 520.000.000 đồng. Đối với việc buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp do thực hiện vi phạm hành chính, UBND tỉnh Thanh Hoá cho biết, vì chưa có hướng dẫn cụ thể đơn vị nào có thẩm quyền thẩm định báo cáo kê khai của Công ty, chưa quy định trình tự, thủ tục, phương pháp tính chi phí trực tiếp để có được khối lượng khoáng sản do thực hiện hành vi vi phạm.

Do đó, UBND tỉnh Thanh Hoá đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường sau khi có hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, khẩn trương phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan tiến hành xác định số lợi bất hợp pháp và lập hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với Công ty TNHH Long Sơn theo quy định.

Đối với Công ty TNHH Long Sơn phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Số tiền xử phạt theo quy định tại Điều 1, Quyết định này, Công ty TNHH Long Sơn nộp vào tài khoản thu ngân sách nhà nước (số 7111), tiểu mục 4278, mã chương 426 của Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa, mã cơ quan thu 1014711 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hoá trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt; sao chụp biên lai nộp phạt gửi Sở Tài nguyên và Môi trường (qua Thanh tra Sở). Quá thời hạn trên, nếu Công ty TNHH Long Sơn chưa nộp tiền phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt, theo đó cứ mỗi ngày chậm nộp phạt Công ty phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp theo quy định tại Khoản 1, Điều 5, Chương II, Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ Tài chính. Công ty TNHH Long Sơn có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện đối với Quyết định xử phạt vi phạm hành chính này theo quy định của pháp luật.

Lê Chí

Sudo Ecommerce
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
z4967418710663-050c458c747fadd9be8b2038ca122484
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo