Công tác kiểm toán 2023: Giảm số lượng, tập trung vào chất lượng

13:01 12/09/2023
Cỡ chữ

8 tháng năm 2023: Kiến nghị xử lý 10.723 tỷ đồng

Báo cáo về công tác kiểm toán năm 2023, Phó Tổng KTNN Doãn Anh Thơ cho biết, với phương châm “làm ít nhưng chất”, hạn chế tối đa sự xuất hiện các đoàn kiểm toán trên 1 địa bàn, tránh chồng chéo, trùng lắp với cơ quan thanh tra, kiểm tra, kế hoạch kiểm toán năm 2023 đã giảm 49 nhiệm vụ (tương ứng giảm 67 đoàn) so với năm 2022.

Ngoài tăng cường kiểm toán báo cáo quyết toán của bộ, cơ quan trung ương, địa phương và kiểm toán hoạt động, chuyên đề theo Chiến lược phát triển KTNN, kế hoạch kiểm toán đã lựa chọn kiểm toán các chủ đề lớn, chuyên đề có phạm vi rộng được Quốc hội, dư luận xã hội quan tâm. Đồng thời kịp thời bổ sung một số nhiệm vụ kiểm toán theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và của Thủ tướng Chính phủ.

ke toan 1

Phó Tổng KTNN Doãn Anh Thơ

KTNN cũng đã tập trung nâng cao chất lượng lập kế hoạch kiểm toán thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, qua đó đã giảm đáng kể thời gian, nhân sự khảo sát, kiểm toán trực tiếp, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của đơn vị được kiểm toán.

Cùng với việc triển khai kế hoạch kiểm toán năm 2023, Phó Tổng KTNN Doãn Anh Thơ cho biết, Tổng KTNN đã ban hành hướng dẫn xây dựng Kế hoạch kiểm toán trung hạn 2024 - 2026 và Kế hoạch kiểm toán năm 2024. Tiếp tục với phương châm “làm ít nhưng chất”, bám sát Chiến lược phát triển KTNN và các chuyên đề giám sát của Quốc hội, UBTVQH, số nhiệm vụ năm 2024 không tăng so với năm 2023, tập trung kiểm toán báo cáo quyết toán các bộ, cơ quan trung ương, địa phương, kiểm toán chuyên đề đảm bảo chất lượng.

Kết quả, đến 31/8/2023, toàn ngành đã xét duyệt 127 kế hoạch kiểm toán, triển khai 114/166 đoàn kiểm toán, kết thúc kiểm toán 93 cuộc. Lãnh đạo KTNN đã tổ chức xét duyệt 94 dự thảo báo cáo kiểm toán, phát hành 61 báo cáo kiểm toán. Sơ bộ kết quả kiểm toán đối với 61 báo cáo kiểm toán đã phát hành, KTNN kiến nghị xử lý 10.723 tỷ đồng; kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới 90 văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý không phù hợp; kiến nghị chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật nhiều tập thể, cá nhân đối với từng sai phạm.

“Dự kiến KTNN sẽ hoàn thành 100% kế hoạch kiểm toán năm 2023 theo đúng tiến độ đã đề ra, trong đó nhiệm vụ kiểm toán trọng tâm cuối năm là kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương năm 2022, trên cơ sở đó kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022 trình Quốc hội phê chuẩn tại kỳ họp Quốc hội đầu năm 2024” - Phó Tổng KTNN Doãn Anh Thơ khẳng định.

Về kế hoạch kiểm toán năm 2024, dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2024 của KTNN bao gồm 123 nhiệm vụ kiểm toán so với 129 nhiệm vụ theo kế hoạch kiểm toán năm 2023. Trong đó, ngoài nhiệm vụ kiểm toán báo cáo quyết toán NSNN năm 2022 và trình ý kiến về dự toán NSNN, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023, kế hoạch kiểm toán năm 2024 như sau:

Kiểm toán việc quản lý, sử dụng ngân sách 10 bộ, cơ quan trung ương, đơn vị và báo cáo quyết toán của 34 bộ, cơ quan trung ương (đạt tỷ lệ 85%, năm 2023 là 68%); kiểm toán ngân sách địa phương (NSĐP), báo cáo quyết toán NSĐP tại 61 địa phương, trong đó kiểm toán báo cáo quyết toán NSĐP của 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đạt tỷ lệ 90,5%, năm 2023 là 83%); 8 nhiệm vụ kiểm toán hoạt động và 25 nhiệm vụ kiểm toán chuyên đề (đạt tỷ lệ 27% tổng số cuộc kiểm toán năm 2024, năm 2023 là 23%); 21 nhiệm vụ kiểm toán dự án đầu tư; 13 nhiệm vụ kiểm toán lĩnh vực tập đoàn, tổng công ty nhà nước, tổ chức tài chính, ngân hàng; 11 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quốc phòng; 6 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực an ninh, tài chính Đảng.

ke toan 2

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tham dự phiên họp

Kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán có nhiều chuyển biến tích cực

Trình bày báo cáo thẩm tra, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách (UBTCNS) Nguyễn Thị Phú Hà cho biết UBTCNS cơ bản nhất trí với báo cáo về các kết quả đạt được trong 8 tháng đầu năm 2023. Theo cơ quan thẩm tra, KTNN đã có nhiều nỗ lực trong triển khai thực hiện công tác năm 2023 và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cùng với đó, kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán có nhiều chuyển biến tích cực. KTNN đã tích cực đôn đốc, kiểm tra, rà soát việc thực hiện các kiến nghị kiểm toán; phối hợp với UBTCNS tổ chức phiên giải trình việc thực hiện kết luận, kiến nghị của KTNN niên độ NSNN năm 2021 trở về trước.

Tổng hợp sơ bộ kết quả 8 tháng đầu năm thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2022 về xử lý tài chính đạt 67,4%, cao hơn cùng kỳ năm trước (là 56,3%); sửa đổi, bổ sung ban hành mới 19/270 văn bản quy phạm pháp luật; có 33/183 báo cáo có kiến nghị về kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân được thực hiện.

UBTCNS đề nghị KTNN tiếp tục đôn đốc các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các kiến nghị kiểm toán để kịp thời thu hồi, xử lý các vi phạm được phát hiện qua kết quả kiểm toán; làm rõ các khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân các bộ, ngành, địa phương chậm hoặc không có khả năng thực hiện các kiến nghị của KTNN để sớm có giải pháp khắc phục./.

Về thực hiện kiến nghị kiểm toán, sơ bộ đến 31/8/2023, số thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2022 về xử lý tài chính là 48.227/71.605 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 67,4% (cùng kỳ năm trước 56,3%); các cơ quan đã sửa đổi, bổ sung và ban hành mới 19/270 văn bản quy phạm pháp luật thay thế các văn bản không phù hợp; có 33/183 báo cáo có kiến nghị về kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân được thực hiện.

 

Nguồn: Công tác kiểm toán 2023: Giảm số lượng, tập trung vào chất lượng

Phó Tổng Biên Tập
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

partner-02
partner-01
partner-06
partner-04
z4967418710663-050c458c747fadd9be8b2038ca122484

Thông báo