Cơ hội và thách thức khi ứng dụng công nghệ chuỗi khối trong ngành ngân hàng

17:53 06/06/2024
Cỡ chữ

TS. Lê Thanh Phương

Tóm tắt 
Công nghệ chuỗi khối (Blockchain) đang tạo ra các ứng dụng quan trọng trong nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, trong đó có ngành ngân hàng. Trong nghiên cứu này, tác giả đi sâu phân tích lợi ích và ứng dụng của blockchain trong cung cấp dịch vụ ngân hàng. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số biện pháp nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ blockchain trong ngành ngân hàng tại Việt Nam. 
Từ khóa: blockchain, ngân hàng thương mại, phát triển thị trường. 
Abstract 
Blockchain technology is creating many important applications in many areas of socio-economic life, including the banking industry. In this study, the author deeply analyzes the benefits and applications of blockchain in providing banking services. Accordingly, the author proposes a number of measures to promote the application of blockchain technology in the banking industry in Vietnam. 
Keywords: blockchain, commercial bank, market development. 
JEL Classifications: E40, E42, E49. 
DOI: https://doi.org/10.59006/vnfa-jaa.05202417

Tải bản đầy đủ tại đây: download

Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo