Chuẩn mực mới về Hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp được áp dụng tại Hoa Kỳ

15:00 19/04/2024
Cỡ chữ
(Kế toán & Kiểm toán) - Vừa qua, Viện Kế toán công chứng Hoa Kỳ (AICPA) đã ban hành một chuẩn mực mới về Hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp; được áp dụng cho các công ty, doanh nghiệp tư nhân thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính.

Theo đó, chuẩn mực này không áp dụng cho các cơ quan kiểm toán công. Tuy nhiên, AICPA cho rằng các cơ quan kiểm toán của các chính phủ có thể tham khảo Hệ thống quản lý chất lượng này bởi nó được đánh giá là rất hữu ích trong việc cải thiện hệ thống kiểm soát chất lượng nội bộ tổng thể và đảm bảo chất lượng.

anh1-2
AICPA thường xuyên tổ chức hội thảo về kiểm toán. Ảnh: ST

Chuẩn mực mới của AICPA tuân theo cách tiếp cận dựa trên rủi ro, bao gồm quy trình đánh giá rủi ro, quản lý chất lượng phù hợp, hệ thống quản lý chất lượng với các phần được sửa đổi, quy trình giám sát hoạt động, khắc phục thiếu sót, nâng cao năng lực, đồng thời yêu cầu công tác lãnh đạo và quản trị mạnh mẽ hơn.

Có 8 nội dung tập trung vào công tác quản lý chất lượng trong chuẩn mực mới.

Thứ nhất, quy trình đánh giá rủi ro nhằm thiết lập các mục tiêu, xác định và đánh giá rủi ro, thiết kế và thực hiện các biện pháp ứng phó.

Thứ hai, công tác quản trị và lãnh đạo gồm văn hóa công sở, trách nhiệm và trách nhiệm giải trình của lãnh đạo, cơ cấu tổ chức, phân công vai trò, trách nhiệm, lập kế hoạch, phân bổ nguồn lực và môi trường đạo đức chung.

Thứ ba, hiểu biết và thực hiện theo các yêu cầu đạo đức liên quan khác.

Thứ tư, duy trì các mối quan hệ với khách hàng và các cam kết cụ thể, thiết lập các mục tiêu cần thiết để đưa ra những nhận định phù hợp.

Thứ năm, hiệu quả được đánh giá bằng các hành động của tổ chức nhằm thúc đẩy và hỗ trợ thực hiện nhất quán các cam kết về chất lượng.

Thứ sáu, sử dụng, phân bổ và phát triển các nguồn lực một cách kịp thời để góp phần xây dựng, phát triển hệ thống quản lý chất lượng, nâng cao hiệu suất, bao gồm cả nguồn lực công nghệ, trí tuệ, nhân lực.

Thứ bảy, thu thập và sử dụng thông tin về hệ thống quản lý chất lượng, đồng thời truyền đạt thông tin cho các bên trong và ngoài một cách kịp thời.

Thứ tám, thực hiện quá trình giám sát nhằm cung cấp cho tổ chức các thông tin liên quan, đáng tin cậy và kịp thời về việc xây dựng, sử dụng hệ thống quản lý chất lượng; thực hiện hành động thích hợp để khắc phục kịp thời thiếu sót.

Các công ty kiểm toán phải thiết kế và sử dụng hệ thống quản lý chất lượng để mang lại sự đảm bảo hợp lý rằng nhân viên của công ty hoàn thành trách nhiệm theo các tiêu chuẩn nghề nghiệp, các yêu cầu pháp lý và quy định hiện hành; tiến hành các cam kết phù hợp với các chuẩn mực và yêu cầu; đồng thời đưa ra báo cáo kiểm toán phù hợp với từng điều kiện cụ thể.

Để tuân thủ chuẩn mực mới của AICPA, các hệ thống phải được triển khai trước ngày 15/12/2025 và sẽ có hiệu lực đối với việc kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính trong các giai đoạn bắt đầu từ ngày này.   

Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
z4967418710663-050c458c747fadd9be8b2038ca122484
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo