Chính phủ sẽ tăng cường đối thoại, đồng hành, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp

08:46 04/04/2023
Cỡ chữ

2
Quang cảnh buổi gặp mặt. www.tapchikekiemtoan.vn

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm và đánh giá cao vai trò của đội ngũ doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Đây là lực lượng sản xuất vật chất chủ yếu của nền kinh tế, đóng vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước qua các thời kỳ lịch sử của Cách mạng Việt Nam.

Hiện nay, Việt Nam đã có gần 900.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó 870.000 doanh nghiệp ngoài nhà nước, chiếm gần 97% số doanh nghiệp của cả nước…. Đội ngũ doanh nhân tư nhân ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Các doanh nghiệp, doanh nhân tư nhân có mặt ở hầu hết các ngành nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, hoạt động không chỉ trong nước mà nhiều doanh nghiệp, doanh nhân đã gây được tiếng vang, khẳng định giá trị thương hiệu vươn tầm ra khu vực và thế giới.

Theo Phó Thủ tướng, chúng ta cũng đã có những doanh nhân lọt vào nhóm các “tỷ phú USD”. Đồng thời, xuất hiện một lực lượng doanh nhân trẻ, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn, khởi nghiệp thành công các mô hình kinh doanh mới, sáng tạo.

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, đội ngũ doanh nhân tư nhân cũng luôn thể hiện trách nhiệm xã hội, nhiều doanh nhân đã và đang tích cực tham gia các chương trình xóa đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, chương trình vì cộng đồng, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thời gian tới, tình hình thế giới dự báo diễn biến rất phức tạp, khó lường. Ở trong nước, nhìn chung thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 nước ta trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, thì đòi hỏi phải tiếp tục xác định: Phát triển kinh tế tư nhân thực sự là một động lực quan trọng của nền kinh tế, đội ngũ doanh nhân tư nhân là một trong những lực lượng nòng cốt, phải không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, có trách nhiệm với xã hội, người lao động, bảo vệ môi trường, đưa đất nước phát triển bền vững.

Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung thời gian tới:

Trước tiên, chính quyền các cấp cần tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng bộ máy hoạt động tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt cho người dân, doanh nghiệp và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách phù hợp với bối cảnh, tình hình mới; loại bỏ những quy định không còn phù hợp, đặc biệt là tháo gỡ những điểm nghẽn có thể ảnh hưởng đến hoạt động, phát triển của doanh nghiệp, doanh nhân.

3
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Đội ngũ doanh nhân tư nhân ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. www.tapchiketoankiemtoan.vn 

Theo Phó Thủ tướng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam hiện nay gần gấp 2 lần GDP. Với độ mở lớn như thế, những biến động bất lợi của thị trường bên ngoài có tác động rất lớn đối với nền kinh tế đất nước. Thực tế này, đòi hỏi Chính phủ và các Bộ, ngành phải đánh giá kỹ từng thị trường để có phản ứng kịp thời, hiệu quả. Bên cạnh đó, cộng đồng doanh nghiệp cũng phải hết sức năng động, phản ứng nhanh, sẵn sàng ứng phó với các biến động.

Chính phủ cũng sẽ tăng cường đối thoại, tham vấn ý kiến của doanh nghiệp. Luôn đồng hành, lắng nghe, chia sẻ và quyết liệt giải quyết, xử lý những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Đồng thời, Chính phủ cũng tiếp tục thúc đẩy ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; tăng cường kết nối cung - cầu lao động, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, doanh nhân thuộc mọi thành phần kinh tế tiếp cận các nguồn lực phát triển, nhất là nguồn lực đất đai. Tạo điều kiện để khu vực kinh tế ngoài nhà nước tham gia thực hiện các dự án, công trình, xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội theo hình thức hợp tác công - tư.

Khơi dậy nội lực, khuyến khích mạnh mẽ sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân trong nước, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp chế tạo, công nghệ cao, công nghệ thông tin, hình thành các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị trong nước và quốc tế. Tăng cường liên kết giữa khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, nhất là các tập đoàn đa quốc gia với doanh nghiệp trong nước trong phát triển chuỗi cung ứng của các ngành công nghiệp.

Thứ hai, Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích, điều lệ của Hội. Chủ động, tích cực tham gia xây dựng pháp luật, chính sách, tăng cường phối hợp công tác hiệu quả với các cơ quan liên quan để thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Chủ động nghiên cứu, nắm bắt tình hình, đánh giá thời cơ, thách thức, xu hướng thị trường, đặc biệt là các xu thế mới về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, về phát triển bền vững, phát triển xanh; kịp thời chia sẻ, hướng dẫn, hỗ trợ tư vấn cho các hội viên…

Về phía các hội viên, Phó Thủ tướng đề nghị các doanh nhân phát huy tinh thần dân tộc Việt Nam, bản lĩnh nghề nghiệp và đạo đức người kinh doanh, tuân thủ đúng pháp luật, quy định của Nhà nước trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Chủ động nắm bắt cơ hội, đồ ng thời có các phương án thích ứng với những biến động nhanh, khó lường hiện nay. Chủ động đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh, tái cấu trúc doanh nghiệp theo hướng quản trị hiện đại…

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các doanh nghiệp bảo đảm đầy đủ quyền lợi cho người lao động; đầu tư cho ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tiếp tục thể hiện trách nhiệm xã hội, tích cực tham gia các chương trình xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, chương trình vì cộng đồng, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.../.

Nguồn: Chính phủ sẽ tăng cường đối thoại, đồng hành, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp

Báo Kiểm toán - Hồng Nhung

 

Tuấn Anh
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo