thứ năm, 21/09/2023

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ năm, 21/09/2023

Tạp Chí Số 7 / Volume 7

15:57 11/08/2023

Các yếu tố tác động đến thành công của dự án đầu tư

TS. Đặng Anh Tuấn
Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
 
Tóm tắt:
“Thành công của dự án” là một khái niệm mơ hồ giữa các nhà nghiên cứu và thực hành. Nhiều nhà nghiên cứu đã cố gắng giải thích khi nào thì một dự án có thể được gọi là thành công, nhưng vẫn chưa có sự thống nhất vì có nhiều bên liên quan và các quan điểm khác nhau trong một dự án. Trong bất kỳ cuộc thảo luận nào về thành công, đầu tiên và cần thiết là phải phân biệt giữa thành công của dự án và quản lý dự án thành công. Lưu ý rằng, quản lý dự án tốt có thể góp phần tạo nên thành công của dự án nhưng không thể ngăn chặn được thất bại. Tiếp đến xác định đâu là yếu tố và tiêu chí quyết định thành công của dự án. Nghiên cứu tổng kết các yếu tố quyết định đến thành công của dự án, kết quả nghiên cứu chỉ ra được nhóm 10 yếu tố hàng đầu có ảnh hưởng quyết định đến các dự án nói chung.
Từ khoá: dự án, thành công, tiêu chí thành công, yếu tố thành công.
Abstract:
Project success is a vague concept among researchers and practitioners. Many researchers have tried to explain when a project can be successful, but a consensus still needs to be reached. Since a project has many stakeholders, there are different views on the success of the project. In any discussion of success, it is first and foremost necessary to distinguish between project success and successful project management. Good project management can contribute to a project's success but cannot prevent failure. Next is to determine the factors and criteria that determine the project's success. The study summarizes the factors that determine the success of the project. The research results indicate the top 10 factors that determine the project's success.
Keywords: project, success, success criteria, success factors.
JEL Classifications: L74, L78, L79.
DOI: https://doi.org/10.59006/vnfa-jaa.07202310

 

Liên kết website

Vinacomin
Petrovietnam
SCIC
Thaco
Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam
Hội tư vấn thuế Việt Nam
Bivaco
BIDV
VAA
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top