Bộ Tài chính tăng cường giám sát tài chính đối với các doanh nghiệp trong năm 2023

14:37 23/06/2023
Cỡ chữ

R

Các doanh nghiệp mà Bộ Tài chính dự kiến giám sát tài chính bao gồm:

  1. Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC)
  2. Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX)
  3. Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)
  4. Công ty TNHH Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott)
  5. Tập đoàn Bảo Việt (BVH)

Phương thức giám sát tài chính được thực hiện bằng cách kiểm tra trực tiếp tại doanh nghiệp và theo dõi thông qua các báo cáo tài chính và thống kê. Đối với Tập đoàn Bảo Việt, Bộ Tài chính sẽ thực hiện giám sát gián tiếp với nhiều nội dung quan trọng như bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, quản lý và sử dụng vốn và tài sản Nhà nước, hoạt động đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp, quản lý tài sản và nợ, khả năng thanh toán nợ, lưu chuyển tiền tệ và hoạt động kinh doanh chung.

Tập đoàn Bảo Việt đã từng được biết đến là một tập đoàn bảo hiểm hàng đầu Việt Nam, nhưng trong những năm gần đây, họ đã mở rộng hoạt động đầu tư sang nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm ngân hàng, đầu tư, môi giới, quản lý quỹ và bất động sản. Mảng bảo hiểm đã không còn giữ vị trí hàng đầu như trước đây.

Hoạt động kinh doanh của Bảo Việt đã trải qua thăng trầm trong từng giai đoạn. Lợi nhuận của họ đã giảm sau năm 2017 và tiếp tục giảm trong các năm 2018, 2019 và 2020. Năm 2021, Bảo Việt ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 2.400 tỷ đồng, nhưng năm 2022, con số này lại giảm xuống còn 1.625 tỷ đồng.

Trên thực tế, trong 3 tháng đầu năm 2023, Bảo Việt ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 9.846 tỷ đồng, tăng hơn 100 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận sau thuế đạt 546 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ.

Tổng tài sản của Bảo Việt tính đến ngày 31/3/2023 đạt hơn 220.461 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Tuy nhiên, nợ phải trả ghi nhận hơn 198.653 tỷ đồng, tăng hơn 1.800 tỷ đồng, tương đương tăng 10% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu chỉ tăng nhẹ 3% lên hơn 21.807 tỷ đồng. Với các con số này, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của Tập đoàn Bảo Việt là 9,1 lần.

Đáng chú ý là tình hình tài chính của Bảo Việt ghi nhận nợ dài hạn vượt quá tài sản dài hạn trong nhiều năm liên tiếp và chưa có dấu hiệu cải thiện đến thời điểm hiện tại.

Vào giữa tháng 5/2023, Tập đoàn Bảo Việt đã thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 29/6 tại Hà Nội. Ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 5/6/2023. Đại hội đồng cổ đông sẽ trình bày các báo cáo về hoạt động của ban điều hành và Hội đồng Quản trị, kế hoạch kinh doanh năm 2023, phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2022 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

Bộ Tài chính đã quyết định thực hiện giám sát tài chính đối với Tập đoàn Bảo Việt trong năm 2023. Việc giám sát sẽ tập trung vào các nội dung sau:

  1. Bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước tại doanh nghiệp: Bộ Tài chính sẽ kiểm tra việc quản lý và sử dụng vốn và tài sản Nhà nước tại Bảo Việt. Điều này bao gồm việc đánh giá hoạt động đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp, tình hình huy động vốn và sử dụng vốn huy động, quản lý tài sản và quản lý nợ tại doanh nghiệp, khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệp, cũng như lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp.
  2. Cơ cấu lại vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp: Bộ Tài chính sẽ giám sát quá trình cơ cấu lại vốn của Nhà nước đầu tư tại Bảo Việt, cũng như cơ cấu lại vốn của Bảo Việt đầu tư tại các công ty con và công ty liên kết.

Việc giám sát tài chính sẽ được thực hiện theo hai phương thức: giám sát trực tiếp và giám sát gián tiếp. Giám sát trực tiếp bao gồm kiểm tra trực tiếp tại doanh nghiệp, trong khi giám sát gián tiếp sẽ dựa trên các báo cáo tài chính, thống kê và các thông tin khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của Bảo Việt.

Tập đoàn Bảo Việt đã mở rộng hoạt động đa ngành và đang hoạt động trong các lĩnh vực bảo hiểm, ngân hàng, đầu tư, môi giới, quản lý quỹ và bất động sản. Việc giám sát tài chính từ phía Bộ Tài chính cho thấy sự quan tâm đối với tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt.

Với việc Bộ Tài chính thực hiện giám sát tài chính và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, Bảo Việt đang phải đối mặt với sự theo dõi và đánh giá chặt chẽ về tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của mình. Điều này đòi hỏi Tập đoàn phải nắm vững tình hình và đưa ra các biện pháp cải thiện để đảm bảo sự bền vững và thành công trong tương lai.

Đoàn Quốc Toản
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

partner-02
partner-01
partner-06
partner-03
partner-04
partner-08
partner-09

Thông báo