Bộ Tài chính đã thanh tra, kiến nghị xử lý tài chính hơn 40.000 tỷ đồng trong 6 tháng

13:57 09/07/2023
Cỡ chữ

thanh tra tai chinh

 Ảnh minh họa/tapchiketoankiemtoan.vn

Theo đó, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 31.092 cuộc thanh tra, kiểm tra, vượt so với cùng kỳ năm ngoái là 2.742 cuộc; tiến hành kiểm tra 363.154 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế và qua điều tra chống buôn lậu bắt giữ 6.653 vụ, qua đó, kiến nghị xử lý tài chính 40.424 tỷ đồng, cao gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022.

Riêng Thanh tra Bộ Tài chính đã thực hiện 13 cuộc thanh tra, kiểm tra, qua đó kiến nghị xử lý tài chính số tiền 2.908 tỷ đồng. Các đơn vị được thanh tra đã thực nộp NSNN số tiền 2.727 tỷ đồng.

Báo cáo cũng cho biết, qua công tác thanh tra, kiểm tra, toàn ngành đã kiến nghị xử lý tài chính, thu nộp NSNN và thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp có vi phạm. Từ đó, giúp chấn chỉnh công tác quản lý tài chính ngân sách tại các đơn vị, đồng thời kiến nghị với các bộ, ngành, địa phương bổ sung các quy trình, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý, điều hành đảm bảo đúng pháp luật và phù hợp với thực tế.

Ở lĩnh vực thuế cũng đã tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra việc kê khai và nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh bất động sản; phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để đấu tranh chống các hành vi trốn thuế, gian lận thuế và tội phạm về thuế.

Nhờ đó, trong 6 tháng đầu năm, toàn hệ thống thuế đã thực hiện 29.616 cuộc thanh tra, kiểm tra và kiểm tra 363.154 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 37.494 tỷ đồng. Số tiền đã nộp NSNN (bao gồm cả tiền xử phạt vi phạm hành chính) là 6.092 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực hải quan, nhờ chủ động thu thập thông tin, bố trí lực lượng để triển khai, đồng thời tăng cường kiểm tra nội bộ theo hình thức chuyên đề, công vụ đột xuất, nên công tác thanh tra, kiểm tra đã kịp thời phát hiện các sai phạm, kiến nghị để thu hồi NSNN.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn hệ thống đã thực hiện 81 cuộc, ban hành 34 quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Số tiền đã thu nộp NSNN là 126 tỷ đồng (bao gồm cả tiền xử phạt vi phạm hành chính)...

Hệ thống thanh tra, kiểm tra Kho bạc Nhà nước cũng đã khẩn trương tiến hành 522 cuộc thanh tra, kiểm tra (gồm 440 cuộc theo kế hoạch và 82 cuộc đột xuất); đã ban hành 445 kết luận thanh tra tại 445 đơn vị. Qua thanh tra phát hiện 80 tổ chức, cá nhân vi phạm với tổng số tiền vi phạm trên 3 tỷ đồng, trong đó kiến nghị thu hồi 971 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác trên 2 tỷ đồng.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã triển khai và thực hiện 16 cuộc thanh tra, kiểm tra trong đó 9 cuộc theo kế hoạch và 7 cuộc đột xuất; đã ban hành 1 kết luận thanh tra tại 3 tổ chức qua thanh tra, kiểm tra chưa phát hiện vi phạm.

Đồng thời, thông qua hệ thống giám sát thường xuyên, cơ quan này đã phát hiện và ban hành 187 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 71 tổ chức và 116 cá nhân với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính 18,3 tỷ đồng; áp dụng biện pháp xử phạt bổ sung đối với 9 trường hợp gồm 3 tổ chức và 6 cá nhân có hành vi vi phạm các quy định pháp luật trong hoạt động chứng khoán; yêu cầu áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với 02 trường hợp tổ chức công bố thông tin sai lệch.

Ngoài ra, các đơn vị khác như Cục Quản lý, giám sát Bảo hiểm, Tổng cục Dự trữ Nhà nước cũng đã chỉ đạo các đoàn thanh tra lưu hành kết luận thanh tra tại các đơn vị, đồng thời bố trí nhân lực tiến hành khảo sát, xây dựng kế hoạch, và triển khai thanh tra, kiểm tra kịp thời để đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao năm 2023.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra nội bộ tại các đơn vị, góp phần ngăn ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức và người lao động trong toàn ngành.

Kết quả, trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn ngành Tài chính đã thực hiện 934 cuộc kiểm tra nội bộ, qua kiểm tra đã phát hiện và kiến nghị xử lý tài chính 20,6 tỷ đồng.

Trong đó, kiến nghị thu nộp NSNN là gần 19,9 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác là 761 triệu đồng); số tiền đã thu nộp NSNN là 15,4 tỷ đồng (bao gồm số thu lũy kế của các kiến nghị trước. Đồng thời kiến nghị xử lý hành chính đối với 38 tổ chức và 146 cá nhân, trong đó đã xử lý kiểm điểm rút kinh nghiệm 119 người.

Để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch năm 2023 đã được phê duyệt. Chủ động nắm bắt tình hình, thường xuyên báo cáo và đề xuất các phương án xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình thanh tra; tăng cường theo dõi, đôn đốc thực hiện kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra… cùng với đó là tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các đơn vị trong nội bộ ngành và giữa Bộ Tài chính với các cơ quan chức năng khác…

Phó Tổng Biên Tập
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo