Bộ Tài chính chấn chỉnh toàn bộ thị trường bảo hiểm nhân thọ

08:12 11/04/2023
Cỡ chữ

Trong Công văn số 453/QLBH -NT ngày 10.4, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, Cục nhận được thông tin phản ánh về chất lượng tư vấn, hỗ trợ giao kết hợp đồng bảo hiểm của các đại lý bảo hiểm nhân thọ.

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đề nghị các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng đại lý bảo hiểm, đánh giá chất lượng tư vấn, giới thiệu, chào bán sản phẩm bảo hiểm của đại lý bảo hiểm.

Đồng thời, các doanh nghiệp bảo hiểm phải yêu cầu đại lý cung cấp các thông tin về sản phẩm bảo hiểm đầy đủ, chính xác cho bên mua. Phải nghiêm túc xử lý trách nhiệm của đại lý bảo hiểm trong trường hợp vi phạm quy định của pháp luật trong việc thực hiện hoạt động theo ủy quyền của doanh nghiệp bảo hiểm,

Cùng với đó, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ rà soát, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, quy định nội bộ, chính sách về quản trị rủi ro, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Khi phát sinh các khiếu nại của khách hàng, doanh nghiệp bảo hiểm phải chủ động làm việc, giải quyết các khiếu nại của khách hàng.

Trường hợp khách hàng có phản ánh qua các cơ quan thông tấn báo chí về việc ký kết và thực hiện hợp đồng với doanh nghiệp bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm phải chủ động phản hồi thông tin khách quan, minh bạch đến các cơ quan thông tấn báo chí.

Cũng trong ngày 10.4, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đã có công văn yêu cầu Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MVI rà soát hợp đồng với khách hàng Nguyễn Thị Ngọc Lan (diễn viên) và báo cáo về Cục trong ngày 11.4.

Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MVI tiền thân là Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Aviva Việt Nam. Năm 2022, Aviva được The Manufacturers Life Insurance Company (“MLI”) – một công ty thành viên thuộc Tập đoàn Tài chính Manulife mua lại và đổi tên thành Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MVI ("MVI Life").

Nguồn: Bộ Tài chính chấn chỉnh toàn bộ thị trường bảo hiểm nhân thọ

Tuấn Anh
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo