Bộ Tài chính báo cáo tiến độ giải ngân vốn của các dự án trọng điểm quốc gia

20:20 07/07/2023
Cỡ chữ

Đối với Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, tổng nguồn vốn ngân sách nhà nước (NSNN) bố trí cho dự án là 78.461 tỷ đồng. Đến nay, đã bố trí cho dự án trong kế hoạch hàng năm là 65.425,3 tỷ đồng, trong đó kế hoạch năm 2023 là 16.889,1 tỷ đồng. Số kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 còn lại chưa giao kế hoạch năm cho dự án là 13.044,603 tỷ đồng.

Đến ngày 9/6/2023, Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), hiện chỉ còn một số công trình hạ tầng kỹ thuật đang di dời.

BTC

  Bộ Tài chính báo cáo tiến độ giải ngân vốn của các dự án trọng điểm quốc gia. Ảnh TL minh họa

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước, ước tỷ lệ giải ngân của dự án đến 30/6/2023 là 52.669,7 tỷ đồng, đạt 82,7% tổng kế hoạch được giao; trong đó nguồn vốn thuộc kế hoạch năm 2023 là 6.615,1 tỷ đồng, đạt 39,2% kế hoạch năm 2023 được giao.

Bộ Tài chính cho biết, trong kế hoạch năm 2023, Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 được Bộ Giao thông vận tải phân bổ kế hoạch vốn là 16.889,1 tỷ đồng, trong đó phân bổ 12.661,498 tỷ đồng từ nguồn Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và 4.227,602 tỷ đồng cho 6 dự án thành phần từ nguồn vốn Chương trình Phục hồi và phát triển kinh tế xã hội (là các dự án không thuộc danh mục nhiệm vụ, dự án sử dụng nguồn vốn của chương trình).

Đối với số vốn bố trí từ nguồn từ nguồn Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 là 12.661,498 tỷ đồng, Bộ Tài chính đã phê duyệt trên Tabmis (Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc) để Bộ Giao thông vận tải có nguồn vốn giải ngân kịp thời cho dự án.

Số vốn 4.227,602 tỷ đồng đang được Bộ Giao thông vận tải đề nghị điều chỉnh linh hoạt giữa kế hoạch đầu tư công trung hạn và vốn Chương trình Phục hồi và phát triển kinh tế theo Nghị quyết số 43/2022/QH của Quốc hội. Tuy nhiên, ngày 22/6/2023, Quốc hội mới ban hành nghị quyết để xử lý nội dung này. Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để có hướng dẫn cụ thể về việc điều chỉnh trên.

Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 có tổng kế hoạch vốn đã giao là 119.644,586 tỷ đồng. Trong đó, từ nguồn Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 là 47.168,586 tỷ đồng; từ nguồn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội là 72.476 tỷ đồng. Số vốn trên hiện đã được Bộ Giao thông vận tải phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 cho từng dự án thành phần.

Tổng số vốn giao trong kế hoạch hàng năm là 54.747,4 tỷ đồng, trong đó kế hoạch năm 2022 là 9.521,3 và năm 2023 là 45.226,1 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo từ Kho bạc Nhà nước, dự kiến dự án giải ngân đến 30/6/2023 là 29.838,5 tỷ đồng, đạt 54,5% tổng kế hoạch được giao; trong đó thuộc kế hoạch năm 2023 là 20.696,7 tỷ đồng, đạt 45,8% kế hoạch năm 2023 được giao.

Bộ Tài chính cho biết, kế hoạch vốn năm 2023 của dự án được giao rất lớn, chiếm tới 28% tổng mức đầu tư và 33,5% tổng kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của dự án, trong đó toàn bộ từ nguồn vốn Chương trình Phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.

Đây là nguồn vốn có thời hạn giải ngân chỉ trong 2 năm 2022 - 2023. Dó đó, để đảm bảo dự án giải ngân hết 100% kế hoạch vốn năm 2023 được giao, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án ngay sau khi ký hợp đồng, phối hợp với nhà thầu triển khai ngay các thủ tục tạm ứng theo quy định để các nhà thầu có vốn chuẩn bị ngay các điều kiện cần thiết, vật tư, vật liệu phục vụ công tác thi công thực hiện dự án.

Đẩy nhanh quá trình nghiệm thu và hoàn thiện hồ sơ thanh toán ngay sau khi có khối lượng để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đảm bảo đến hết thời hạn thanh toán theo quy định (31/1/2024) dự án giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2023 được giao. Đồng thời, chủ động điều chỉnh linh hoạt kế hoạch vốn giữa các dự án từ dự án không có khả năng thực hiện, chậm giải ngân sang dự án có khả năng thực hiện và có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn để thực hiện.

Đối với 3 dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc: Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột; Biên Hòa - Vũng Tàu; Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, hiện Bộ Giao thông vận tải và các địa phương được phân cấp là cơ quản chủ quản đã phê duyệt đầu tư 10/10 dự án thành phần của 3 dự án trên và đã khởi công.

Đến thời điểm này, tổng kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2023 bố trí cho 3 dự án là 12.979,6 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương là 10.155,4 tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương là 2.824,2 tỷ đồng. Ước đến hết ngày 30/6/2023, 3 dự án giải ngân được 2.400 tỷ đồng, đạt 18,5% kế hoạch năm 2023.

Đối với 3 dự án này, Bộ Tài chính đã đề nghị Bộ Giao thông vận tải và các địa phương căn cứ nhu cầu bố trí vốn cho từng dự án thành phần trong kế hoạch năm 2023 từ nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021, khẩn trương làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền giao kế hoạch vốn năm 2023 cho các dự án thành phần để thực hiện./.

Dự kiến Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 giải ngân đến 30/6/2023 là 29.838,5 tỷ đồng, đạt 54,5% tổng kế hoạch được giao; trong đó thuộc kế hoạch năm 2023 là 20.696,7 tỷ đồng, đạt 45,8% kế hoạch năm 2023 được giao.

Nguồn: Bộ Tài chính báo cáo tiến độ giải ngân vốn của các dự án trọng điểm quốc gia

tapchiketoankiemtoan.vn

Phó Tổng Biên Tập
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo