Bảo hiểm PJICO có Chủ tịch Hội đồng quản trị mới

19:17 01/05/2023
Cỡ chữ

 

c1

Tân Chủ tịch Hội đồng quản trị PJICO Phạm Thanh Hải

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Bảo hiểm PJICO đã thông qua tất cả các tờ trình của Hội đồng quản trị với tỷ lệ nhất trí cao, đồng thời miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị - ông Trần Ngọc Năm theo đề nghị của cổ đông lớn Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, bầu ông Phạm Thanh Hải - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc PJICO đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Ông Phạm Thanh Hải (SN 1975), đã công tác tại Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO, mã PGI) hơn 10 năm. Ông là chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong quản lý điều hành, đồng thời nắm vững nhiều mảng chuyên môn nghiệp vụ. Trước khi được bầu làm Chủ tịch HĐQT PJICO, ông Phạm Thanh Hải là Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc doanh nghiệp này.

Theo báo cáo, năm 2022, PJICO hoàn thành vượt kế hoạch doanh thu bảo hiểm gốc và lợi nhuận được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể doanh thu bảo hiểm gốc đạt 3.772 tỷ đồng, tăng 13,2% so với thực hiện năm 2021; lợi nhuận trước thuế đạt 252,7 tỷ đồng, hoàn thành 101% kế hoạch. Cũng theo báo cáo, những nghiệp vụ PJICO có mức tăng trưởng doanh thu nổi bật là hàng hóa (tăng 57,9%) và hàng không (tăng 46,8%) so với năm 2021. Các nghiệp vụ khác như bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm sức khỏe học sinh giáo viên, bảo hiểm cháy nổ - tài sản… đều ghi nhận mức tăng trưởng khả quan.

Với những kết quả đạt được một cách toàn diện, tổ chức xếp hạng A.M.Best tiếp tục đánh giá PJICO mức xếp hạng B++, triển vọng Ổn định trong năm 2022. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua mức chi trả cổ tức 12% bằng tiền mặt. Đây là minh chứng cho năng lực tài chính vững vàng của PJICO, đồng thời thể hiện quan điểm duy trì chính sách cổ tức hợp lý, luôn đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.

Để đạt được kế hoạch này, lãnh đạo PJICO cho biết sẽ tập trung vào nhóm nghiệp vụ và kênh khai thác. Trong đó, chú trọng củng cố quan hệ với khách hàng lớn, triển khai bảo hiểm cho doanh nghiệp FDI và SMEs...; khuyến khích các đơn vị nghiên cứu và khai thác sản phẩm bảo hiểm mới, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng CNTT…

Việc kiện toàn nhân sự cấp cao được kỳ vọng sẽ góp phần đưa công ty có bước phát triển mới, nhanh, mạnh và bền vững, đồng thời PJICO cũng chủ động rà soát tái cơ cấu sản phẩm chủ lực, tiềm năng để nâng cao khả năng cạnh tranh, mở rộng tập khách hang nhằm tăng trưởng ổn định gắn liền với hiệu quả và an toàn tài chính, đảm bảo sự phát triển bền vững trong dài hạn.

https://tapchiketoankiemtoan.vn/

Tuấn Anh
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
z4967418710663-050c458c747fadd9be8b2038ca122484
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo