Australia: Nâng cao nhận thức về quản lý hệ thống xử lý không khí và nước

06:13 15/06/2023
Cỡ chữ

Mục đích của cuộc kiểm toán nhằm đánh giá hoạt động của Sở Y tế và các cơ quan chính quyền địa phương trong việc điều chỉnh các hệ thống xử lý không khí và nước để giảm thiểu rủi ro từ vi khuẩn Legionella. Legionella là loại vi khuẩn có thể phát triển trong các hệ thống nước lớn, phức tạp như tháp giải nhiệt, máy điều hòa không khí bay hơi và hệ thống nước ấm trong bệnh viện, tòa nhà văn phòng, có thể dẫn đến nhiễm trùng phổi hiếm gặp nhưng có khả năng đe dọa đến tính mạng.

air-quality
Một trạm quản lý chất lượng không khí tại bang Tây Australia. Ảnh sưu tầm

Quyền Tổng Kiểm toán Sandra Labuschagne cho biết, bang Tây Australia chưa bùng phát dịch bệnh Legionnaires, tuy nhiên việc tiếp xúc với Legionella từ các hệ thống xử lý không khí và nước vẫn là một nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng với những hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra.

Cuộc kiểm toán đã chỉ ra sự không nhất quán trong cách các chủ sở hữu duy tu và kiểm tra hệ thống xử lý không khí và nước đồng thời cho thấy, cần cải thiện khuôn khổ quy định hiện tại, cần tuân thủ tiêu chuẩn thống nhất đặt ra các yêu cầu tối thiểu để bảo trì định kỳ. Tiêu chuẩn cần đưa ra giải pháp và chỉ định hành động cần thực hiện để đối phó với Legionella. OAG nhận thấy hiện nay tiêu chuẩn không được tuân thủ một cách nhất quán, điều này là không phù hợp với thông lệ tốt nhất.

Việc giám sát các hệ thống xử lý không khí và nước còn hạn chế. Khung pháp lý hiện tại không yêu cầu Sở có các hoạt động giám sát tuân thủ. Hiện tại, khung pháp lý dựa vào sự tự chịu trách nhiệm của các chủ sở hữu. Sở đã hoàn thành bản rà soát các thỏa thuận quy định hiện hành vào năm 2021, đã đề xuất các quy định mới cần cập nhật phương pháp quản lý ở Tây Australia và xem xét trách nhiệm đối với các cơ sở có rủi ro cao, các tòa nhà thuộc sở hữu của nhà nước. Tuy nhiên, luật hóa là một phần của chương trình cải cách lớn hơn và có thể cần thời gian để đưa vào thực hiện. Thay vì đợi quy định mới, OAG khuyến khích tất cả các cơ quan chính quyền tiểu bang và địa phương sở hữu các hệ thống này duy tu và kiểm tra theo các tiêu chuẩn thống nhất.

Báo cáo kiểm toán cũng đưa ra một loạt các khuyến nghị cho Sở, bao gồm việc thực hiện một chương trình giáo dục để nâng cao nhận thức và hỗ trợ chủ sở hữu quản lý hệ thống tốt hơn. Sở cần thiết lập sổ đăng ký cho tất cả các hệ thống xử lý không khí và nước ở Tây Australia để hỗ trợ nhận dạng và điều tra các trường hợp nhiễm khuẩn Legionella.

Các cơ quan chính quyền địa phương được khuyến nghị nghiên cứu, xây dựng các cách thu thập thông tin về hệ thống xử lý không khí và nước để đưa vào sổ đăng ký và xem xét quy trình giám sát/tuân thủ dựa trên rủi ro cho các hệ thống trong khu vực./.

Nguồn: Australia: Nâng cao nhận thức về quản lý hệ thống xử lý không khí và nước

https://tapchiketoankiemtoan.vn/

Tuấn Anh
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

partner-02
partner-01
partner-06
partner-03
partner-04
partner-08
partner-09

Thông báo