Tính thích hợp của thông tin báo cáo tài chính – Đo lường và các nhân tố ảnh hưởng

16:05 08/05/2024
Cỡ chữ

TS. Nguyễn Thị Phương Thảo*
*Khoa Kế toán – Kiểm toán, Học viện Ngân hàng

Tóm tắt
Bài viết tổng hợp phân tích quan điểm của các nghiên cứu trước đó về tính thích hợp của thông tin báo cáo tài chính (BCTC) để đưa ra khái niệm về tính thích hợp – một trong các đặc điểm chất lượng cơ bản của thông tin BCTC. Đồng thời, bài viết cũng chỉ ra rằng, để có giá trị thích hợp, thông tin BCTC phải gắn liền với giá trị thị trường của các công ty. Bên cạnh đó, tác cũng tổng hợp, phân tích mô hình chính sử dụng để đo lường tính thích hợp của thông tin BCTC, cũng như các nhân tố ảnh hưởng đến tính thích hợp  của thông tin BCTC.
Từ khóa: tính thích hợp, thông tin báo cáo tài chính, báo cáo tài chính, đặc điểm chất lượng của thông tin báo cáo tài chính.
Abstract
The article synthesizes and analyzes the views of previous researches on the relevance of financial statement information to propose the concept of relevance - one of the fundamental qualitative characteristics of financial statement information. At the same time, the article also points out that, to have value relevance, financial statement information must be associated with the market value of companies. In addition, the author also synthesizes and analyzes the main model used to measure the relevance of financial statement information as well as factors affecting it.
Keywords: relevance, value relevance, financial statement information, qualitative characteristics of financial statement information.
JEL Classifications: M40, M41, M49.
DOI: https://doi.org/10.59006/vnfa-jaa.04202404
 

Tải bản đầy đủ tại đây: download

Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
z4967418710663-050c458c747fadd9be8b2038ca122484
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo