thứ năm, 21/09/2023

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ năm, 21/09/2023

Tạp Chí Số 7 / Volume 7

11:26 11/08/2023

Tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế kế toán, kiểm toán ACCA trong chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao ở Các trường đại học Việt Nam

TS. Nguyễn Thị Khánh Phương 
Khoa Kế toán Kiểm toán - Học viện ngân hàng
Tóm tắt:
Kế toán, kiểm toán là nghề đòi hỏi cao về năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và cần được công chúng thừa nhận thông qua sự quản lý của hiệp hội nghề nghiệp. Vì thế những năm gần đây các hiệp hội nghề nghiệp ký kết thoả thuận hợp tác với các trường đào tạo để chính thức tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế trong chương trình giảng dạy nhằm giúp hoàn thiện chất lượng giảng dạy, học tập của các trường, hỗ trợ hành trang vững chắc cho các em sinh viên trong tương lai, đồng thời chương trình đào tạo tích hợp sẽ giúp tiết kiệm nguồn lực và chi phí, thời gian chuẩn bị hành trang, sẵn sàng bước vào công việc chuyên nghiệp sau khi tốt nghiệp của sinh viên đảm bảo các em sinh viên có thể song hành lấy bằng đại học chính quy và theo đuổi các chứng chỉ quốc tế ngay khi còn đang học trên nghề nhà trường. Trong bài viết này, tác giả đã tiến hành phân tích để thấy được sự cần thiết của chương trình đào tạo tích hợp chứng chỉ quốc tế trong giáo dục đại học là xu thế phát triển chung của toàn cầu.
Từ khóa: chứng chỉ nghề nghiệp, ACCA, đào tạo tích hợp, kế toán kiểm toán
Abstract:
Accounting and auditing is a profession that requires high professional competence and professional ethics and should be recognized by the public through the management of professional associations. Therefore, in recent years, professional associations have signed cooperation agreements with training schools to officially integrate international professional certificates in the curriculum to help improve the quality of teaching and learning; provide solid support for students in the future, and the integrated training program will help save resources and costs, prepare luggageand be ready to enter professional work after graduation, ensure that students can simultaneously earn a regular university degree and pursue international certificates while still studying in the school. In this article, the author has analyzed to see the necessity of training programs integrating international certificates in higher education, which is a common development trend of the world.
Keywords: Professional certification, ACCA, integrated training, accounting and auditing
JEL Classifications: M40, M40, M30
DOI: https://doi.org/10.59006/vnfa-jaa.07202316

 

Liên kết website

Vinacomin
Petrovietnam
SCIC
Thaco
Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam
Hội tư vấn thuế Việt Nam
Bivaco
BIDV
VAA
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top