Thống nhất thẩm quyền quyết định cơ chế xử lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt thu hồi từ các dự án đầu tư

14:07 15/07/2023
Cỡ chữ

duong sat

Bộ Giao thông vận tải thống nhất với các đơn vị liên quan về thẩm quyền quyết định cơ chế xử lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt thu hồi từ các dự án đầu tư

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và một số Bộ, ngành liên quan về cơ chế xử lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia (cũ) thu hồi từ các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng đường sắt trong thời gian Đề án quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường quốc gia do Nhà nước đầu tư (Đề án) chưa được phê duyệt, tại văn bản số 5057/VPCP-CN, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải thống nhất với Bộ Tài chính, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các bộ, cơ quan, doanh nghiệp liên quan về thẩm quyền quyết định cơ chế xử lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia (cũ) thu hồi từ các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng đường sắt và cơ chế thanh toán cho doanh nghiệp trường hợp giao doanh nghiệp thực hiện, trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

https://tapchiketoankiemtoan.vn

Đoàn Quốc Toản
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo