Thanh tra Chính phủ chỉ ra loạt sai phạm về đất đai tại Hải Dương

13:59 12/06/2023
Cỡ chữ

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, qua việc thanh tra 16 dự án sử dụng đất (bao gồm cả dự án đối ứng trong dự án BT), đã phát hiện nhiều vi phạm và thiếu sót. Trong số đó, có 7 dự án gặp hạn chế và thiếu sót về công tác quy hoạch. Việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng không phù hợp và không đồng bộ với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, và kế hoạch sử dụng đất. Thêm vào đó, trong quá trình phê duyệt quy hoạch xây dựng, chủ trương đầu tư không xin ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về quy hoạch khoáng sản.

Có 4 dự án đã được giao đất trong một năm nhưng vẫn chưa phê duyệt giá đất và xác định nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất. Ngoài ra, 7/16 dự án cũng có hạn chế và vi phạm trong việc phê duyệt giá đất và xác định nghĩa vụ tài chính đất. Các dự án đã ghi nhận một số chi phí không phù hợp trong tổng mức đầu tư, vẫn để khoản thuế giá trị gia tăng (VAT) trong tổng chi phí hạ tầng kỹ thuật của chi phí phát triển giả định để tính tiền sử dụng đất theo phương pháp thặng dư. Điều này đã gây ra phát sinh bổ sung tiền sử dụng đất phải nộp, cùng với việc chậm xác định khối lượng và thẩm định dự toán đối với một số hạng mục khác.

9869-1681871471-hai-duong-chi-dinh-thau-du-an-khu-dan-cu-moi-gan-30ha-157234874920230611111251

Ảnh minh họa./tapchiketoankiemtoan.vn

Ngoài ra, các dự án này cũng không thực hiện đúng các thủ tục về quản lý đất đai, không có hợp đồng thuê đất dẫn đến việc không xác định và thu hồi tiền thuê đất kịp thời. Một số dự án đã xác định tiền sử dụng đất không đúng thời điểm giao đất hoặc bàn giao đất thực tế.

Thanh tra Chính phủ cũng đã phát hiện 4 dự án gặp nhiều hạn chế, thiếu sót và vi phạm về trình tự và thủ tục. Dự án đã thực hiện đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư nhưng chưa thực hiện thủ tục báo cáo HĐND tỉnh Hải Dương để thông qua danh mục dự án sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư. Ngoài ra, dự án đã thu hồi đất để thực hiện dự án mà chưa tuân thủ đầy đủ các thủ tục sắp xếp lại và xử lý tài sản công theo quy định.

Theo Thanh tra Chính phủ, việc xảy ra các hạn chế, thiếu sót và vi phạm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng và quản lý sử dụng đất đai là trách nhiệm của Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương trong giai đoạn 2016-2020 và thời kỳ liên quan. Ngoài ra, các giám đốc và phó giám đốc Sở, ngành có trách nhiệm phụ trách cũng như Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND của các huyện, thành phố, thị xã trong giai đoạn nêu trên cũng đều chịu trách nhiệm.

Thanh tra Chính phủ đã đề xuất Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương xử lý về kinh tế tổng cộng hơn 110,3 tỷ đồng trong hàng loạt dự án. UBND tỉnh Hải Dương cần tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm theo quyền hạn đã được giao hoặc kiến nghị đến cấp có thẩm quyền để xử lý.

Đồng thời, cần làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức và cá nhân liên quan đến các hạn chế, thiếu sót và vi phạm được nêu ra trong kết luận.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng giao nhiệm vụ cho thanh tra tiếp tục theo dõi, đôn đốc và kiểm tra UBND tỉnh Hải Dương trong việc thực hiện kết luận và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Huy Tùng (t/h)/kinhtexaydung.petrotimes.vn

Nguồn: Thanh tra Chính phủ chỉ ra loạt sai phạm về đất đai tại Hải Dương

https://tapchiketoankiemtoan.vn

Đoàn Quốc Toản
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo