Tác động của công bố thông tin trách nhiệm xã hội đến rủi ro tài chính trong doanh nghiệp

16:11 08/05/2024
Cỡ chữ

PGS.TS. Nguyễn La Soa - Nguyễn Diệu Hà - Trần Thị Thanh Hằng - Đỗ Đức Duy*
*Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân
Đỗ Thị Ly**
**Trường Đại Học Nha Trang

Tóm tắt
Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định xem có sự khác biệt về rủi ro tài chính giữa hai nhóm doanh nghiệp (DN), bao gồm nhóm DN nằm trong danh sách 100 DN bền vững (CSI) Việt Nam của chương trình đánh giá, công bố CSI do Hội đồng DN vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) tổ chức và nhóm DN nằm ngoài danh sách này. Mẫu nghiên cứu gồm 60 DN với dữ liệu từ năm 2018 đến năm 2022. Kết quả của kiểm định Independent T-test cho thấy, có sự khác biệt về rủi ro tài chính của hai nhóm DN. Từ kết quả này, nhóm nghiên cứu đưa ra các khuyến nghị cho DN trong vấn đề phát triển bền vững và giảm thiểu rủi ro tài chính.
Từ khoá: doanh nghiệp bền vững (CSI), rủi ro tài chính, trách nhiệm xã hội.
Abstract
This study was conducted to determine whether there is a difference in financial risk between two groups of companies, including companies listed in the Top 100 Sustainable Companies in Vietnam by the “Programme on Benchmarking and Announcing Sustainable Companies in Vietnam (CSI)” organized by VBCSD, and companies not included in this list. The research sample consisted of 60 companies with data from 2018 to 2022. The results of the Independent T-test indicate a difference in financial risk between the two groups of companies. Based on these findings, the research team provides recommendations for companies regarding sustainable development and minimizing financial risk.
Keywords: Sustainable company (CSI), Financial risk, Corporate Social Responsibility.
JEL Classifications: M40, M48, M00.    
DOI: https://doi.org/10.59006/vnfa-jaa.04202402

Tải bản đầy đủ tại đây: download

Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
z4967418710663-050c458c747fadd9be8b2038ca122484
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo