Quý I-2023, MSB lãi trước thuế 1.526 tỷ đồng

07:51 06/05/2023
Cỡ chữ

MSB

MSB lãi trước thuế 1.526 tỷ đồng trong quý I-2023. Ảnh (Internet)/https://tapchiketoankiemtoan.vn/

Cụ thể, thu nhập lãi thuần - nguồn thu chính của ngân hàng tăng 10% lên gần 2.158 tỷ đồng. Cùng với đó, lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư cũng tăng mạnh 52% lên hơn 157,7 tỷ đồng; lãi từ hoạt động khác đạt 146,3 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ hơn 224 tỷ đồng. Tuy nhiên, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ và hoạt động kinh doanh ngoại hối của MSB tăng trưởng âm lần lượt 20% và 44%.

Đáng chú ý, trong quý I-2023, ngân hàng đã tăng mạnh trích lập dự phòng rủi ro lên hơn 403 tỷ đồng, tăng 136% so với cùng kỳ.

Với việc quản trị rủi ro, tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ của MSB tại ngày 31/3/2023 là 1,42%. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Thông tư 41 ở mức 11,55%. Ngân hàng cũng duy trì thanh khoản dồi dào khi tỷ lệ dư nợ trên huy động (LDR riêng lẻ) đạt mức 68,8% (so với giới hạn 85%) và tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn của mảng ngân hàng được kiểm soát ở mức 28,8% (so với yêu cầu 37%). Tỷ lệ nợ tái cơ cấu còn 1.366 tỷ đồng, giảm so với cuối năm 2022.

Tính đến ngày 31/3/2023, tổng tài sản của MSB tăng 11% đạt 235.473 tỷ đồng trong đó cho vay khách hàng tăng 13% lên 136.807. Tiền gửi của khách hàng tại MSB đạt 126.063 tỷ đồng, tăng gần 8% so với cùng kỳ năm trước. 

https://tapchiketoankiemtoan.vn/

vanhung
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
z4967418710663-050c458c747fadd9be8b2038ca122484
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo