Quảng Nam: Nửa đầu năm, thu ngân sách đạt gần 10 nghìn tỷ đồng

06:09 03/07/2023
Cỡ chữ

Cục Thuế Quảng Nam cho biết, có 10/17 chỉ tiêu thu đạt tiến độ và có tốc độ tăng cao hơn so với cùng kỳ, như: thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương; doanh nghiệp nhà nước địa phương; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài…; chỉ có Chi cục Thuế khu vực Điện bàn  Duy Xuyên, Chi cục Thuế khu vực Đông Giang - Tây Giang và Chi cục Thuế khu vực Tam Kỳ - Phú Ninh không đạt tiến độ dự toán (lần lượt là 14,2%, 36,7% và 34,7%).

Tuy nhiên, theo Cục trưởng Cục Thuế Quảng Nam, thu từ ô tô là nguồn chủ lực chủ yếu chiếm gần 60% tổng thu, nhưng hiện nay nguồn thu này giảm sâu đã ảnh hưởng lớn đến kết quả chung (6 tháng đầu năm sản lượng tiêu thụ chỉ bằng 37,6% so với cùng kỳ).

(Ảnh minh họa)

Ảnh minh họa

Cục Thuế Quảng Nam dự báo thu ngân sách nhà nước cả năm 2023 ước khoảng 18.600 tỷ đồng, đạt 93,6 dự toán Trung ương, đạt 895 dự toán HĐND và bằng 69,8% so cùng kỳ.

Cụ thể, ước thu từ ô tô du lịch 9.000 tỷ đồng, đạt 82,2% dự toán TW, đạt 78,6% dự toán HĐND, bằng 58,3% so cùng kỳ; ước thu từ các nhà máy thủy điện 1.200 tỷ đồng, đạt 153,8% dự toán TW, đạt 139,5% dự toán HĐND, bằng 90,7% so cùng kỳ; ước thu từ bia 863,8 tỷ đồng, đạt 154,3% dự toán TW và dự toán HĐND, tăng 28,6% so cùng kỳ; ước thu từ Nam Hội An 350 tỷ đồng, đạt 350% dự toán TW và dự toán HĐND; ước thu tiền sử dụng đất 2.300 tỷ đồng, đạt 115% dự toán TW, đạt 100% dự toán HĐND, bằng 88% so cùng kỳ; ước thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 234 tỷ đồng, đạt 156% dự toán TW và dự toán HĐND, bằng 60,8% so cùng kỳ.

Về nợ thuế, theo Cục Thuế Quảng Nam, tính đến 30/6, số thuế nợ khoảng hơn 2.080 tỷ đồng, giảm 414 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2022. Trong đó, tiền thuế nợ có khả năng thu là 1.820 tỷ đồng, bao gồm: các khoản nợ thuế, phí là 707 tỷ đồng; các khoản nợ liên quan đến đất là 989 tỷ đồng; tiền phạt và tiền chậm nộp là 124 tỷ đồng.

Tiền thuế nợ không có khả năng thu hồi là 102 tỷ đồng (trong đó Công ty TNHH Khai thác Vàng Bồng Miêu nợ 65 tỷ đồng, đang chờ làm thủ tục khoanh, xóa nợ); tiền thuế nợ đang xử lý là 158 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm Cục Thuế Quảng Nam ban hành 100% thông báo tiền thuế nợ gửi đến người nộp thuế. Tổng số tiền thuế nợ thu được bằng biện pháp đôn đốc là 2.591 tỷ đồng. Trong đó thu 1.370 tỷ đồng nợ năm trước chuyển sang, thu 1.221 tỷ đồng nợ phát sinh trong năm 2023.

Tổng số tiền thuế nợ thu được bằng các biện pháp cưỡng chế là 89,6 tỷ đồng, trong đó: thu từ biện pháp trích tiền từ tài khoản ngân hàng được 57 tỷ đồng, thu từ biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng được 27 tỷ đồng, thu từ biện pháp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được 5,6 tỷ đồng.

Nguồn: Quảng Nam: Nửa đầu năm, thu ngân sách đạt gần 10 nghìn tỷ đồng

https://tapchiketoankiemtoan.vn/

Tuấn Anh
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo