Nam Phi: Cơ quan Tổng Kiểm toán được trao quyền hạn mở rộng

10:44 30/04/2023
Cỡ chữ

Năm 2016, do lo ngại về tình trạng quản lý yếu kém diễn ra phổ biến và rò rỉ công quỹ đồng thời các kiến nghị kiểm toán không được thực hiện hoặc không nhận được sự quan tâm cần thiết, Quốc hội đã bắt đầu quy trình trao quyền hạn nâng cao cho AG thông qua việc sửa đổi Luật Kiểm toán công, có hiệu lực từ tháng 4/2019.

a01d10db32844b80908cf92941a19eba
Tổng Kiểm toán Nam Phi Tsakani Maluleke. Ảnh sưu tầm / https://tapchiketoankiemtoan.vn/

Căn cứ luật sửa đổi, khi đã xác định hoặc nghi ngờ có MI, AG được phép chuyển trường hợp MI nghi ngờ đến cơ quan chức năng có nhiệm vụ và quyền hạn phù hợp; đưa ra các kiến nghị trong Báo cáo kiểm toán về cách giải quyết MI trong một khoảng thời gian quy định; cấp giấy xác nhận nợ đứng tên cán bộ kế toán hoặc cơ quan nếu không thực hiện các biện pháp khắc phục.

Những năm gần đây, việc mở rộng chức năng cho AG đã đạt được các mục tiêu đẩy mạnh văn hóa trách nhiệm giải trình, cải thiện việc bảo vệ các nguồn tài nguyên, nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực công, khuyến khích văn hóa đạo đức và củng cố thể chế khu vực công để phục vụ người dân Nam Phi tốt hơn.

Bà Manuleke kêu gọi giải quyết MI nhanh hơn để đạt được tác động lớn hơn và để tất cả các bên hữu quan trong hệ thống trách nhiệm giải trình phát huy tối đa vai trò của họ. AG kêu gọi tất cả những người có vai trò trong hệ thống chính quyền trung ương và cấp tỉnh hỗ trợ, theo dõi, giám sát việc giải quyết MI nhanh hơn. Các ủy ban danh mục đầu tư trong Quốc hội và cơ quan lập pháp cấp tỉnh nên yêu cầu các cán bộ và cơ quan kế toán cung cấp báo cáo hàng quý về tình trạng xử lý MI và phải chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ vô lý nào trong việc giải quyết MI. Nếu không đạt được trách nhiệm giải trình, AG sẽ sẵn sằng sử dụng quyền hạn của mình để thực thi trách nhiệm giải trình./.

Nguồn: Nam Phi: Cơ quan Tổng Kiểm toán được trao quyền hạn mở rộng

https://tapchiketoankiemtoan.vn/

Tuấn Anh
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo