Một loạt doanh nghiệp bị xử phạt vì vi phạm liên quan đến công bố thông tin

22:54 25/01/2023
Cỡ chữ

0022

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ngày 23/11/2021, Thanh tra UBCKNN đã ban hành Quyết định số 381/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần ASA (tỉnh Hưng Yên) với số tiền xử phạt lên đến 100 triệu đồng.

Theo Thanh tra UBCKNN, Công ty cổ phần ASA bị xử phạt vì có hành vi vi phạm hành chính không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Cụ thể, Công ty này không CBTT trên Trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), hệ thống CBTT của UBCKNN đối với: báo cáo tài chính (BCTC) năm 2017 đã kiểm toán, BCTC bán niên 2018 đã soát xét; không công bố trên hệ thống CBTT của UBCKNN đối với: BCTC quý II/2018, BCTC quý III/2018; công bố không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên Trang thông tin điện tử của HNX, hệ thống CBTT của UBCKNN đối với: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2016, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2017; Công bố không đúng thời hạn Trên trang thông tin điện tử của HNX đối với: BCTC quý II/2016, BCTC quý I/2017, BCTC bán niên 2017 soát xét, BCTC quý III/2017, BCTC quý IV/2017, BCTC quý I/2018, BCTC quý II/2018; Công bố không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN đối với: Báo cáo thường niên năm 2017; Không công bố trên hệ thống CBTT của UBCKNN đối với: BCTC năm 2020 đã kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2020, tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2021, Giải trình chênh lệch kết quả hoạt động kinh doanh trước và sau kiểm toán năm 2015, Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế của BCTC bán niên soát xét năm 2016, Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế của BCTC bán niên soát xét năm 2017.

Ngày 22/11/2021, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 374/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình (tỉnh Quảng Bình) với số tiền 60 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể, Công ty này báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ BCTC năm 2019, Báo cáo thường niên năm 2019; Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Theo Thanh tra UBCKNN, việc xử phạt dựa trên quy định tại điểm a khoản 2 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Ngày 19/11/2021, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 369/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần CMISTONE Việt Nam (TP. Hà Nội) với số tiền 70 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020. Công ty này cũng đã không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: BCTC quý IV/2018; BCTC kiểm toán năm 2018; BCTC quý I/2019; Báo cáo thường niên năm 2018; Báo cáo thường niên năm 2020 và CBTT không đúng thời hạn về BCTC bán niên riêng và hợp nhất đã soát xét năm 2018, BCTC riêng và hợp nhất quý III/2018; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018; Báo cáo thường niên năm 2019, BCTC quý II/2020 công ty mẹ và hợp nhất; Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh…

Trước đó, ngày 17/11/2021, Thanh tra UBCKNN cũng đã ban hành Quyết định số 360/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng Công ty Rau quả, Nông sản – Công ty cổ phần (TP. Hà Nội). Được biết, doanh nghiệp này đã có hành vi vi phạm hành chính không báo cáo theo quy định pháp luật khi không báo cáo UBCKNN các tài liệu sau: BCTC quý II,III,IV/2019; BCTC quý I,II,III/2020; BCTC bán niên năm 2019,2020 đã soát xét; Báo cáo thường niên năm 2019; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019. Với việc vi phạm quy định tại điểm a khoản 3 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ, Tổng Công ty Rau quả, Nông sản – Công ty cổ phần đã bị xử phạt với số tiền 85 triệu đồng.

Như vậy, chỉ trong vòng khoảng 1 tuần, Thanh tra UBCKNN đã ban hành đến 4 quyết định xử phạt với số tiền lên đến trên 300 triệu đồng với hành vi vi phạm hành chính liên quan đến công bố thông thị trên thị trường chứng khoán.

PV.

Sudo Ecommerce
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

partner-02
partner-01
partner-06
partner-04
z4967418710663-050c458c747fadd9be8b2038ca122484

Thông báo