Lỗ hơn 1.400 tỷ đồng sau kiểm toán BCTC năm 2022, Tập đoàn Hoà Bình (HBC) lên tiếng giải trình

08:04 07/07/2023
Cỡ chữ

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HoSE: HBC) vừa đưa ra giải thích về sự chênh lệch lớn trong Báo cáo tài chính năm 2022 trước và sau khi kiểm toán, khi ghi nhận lỗ thêm hơn 1.400 tỷ đồng.

Theo thông tin, sau quá trình kiểm toán, doanh thu thuần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HoSE: HBC) không thay đổi nhiều, chỉ giảm nhẹ xuống 14.149 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh thu tài chính lại giảm mạnh 85%, chỉ còn 24 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chi phí quản lý doanh nghiệp của HBC tăng đột biến sau kiểm toán, khi ghi nhận lên đến 2.246 tỷ đồng, tăng gấp 2,4 lần so với trước khi kiểm toán. Kết quả, lợi nhuận sau thuế của HBC ghi nhận mức lỗ 2.570 tỷ đồng, lỗ thêm 1.430 tỷ đồng so với mức lỗ 1.140 tỷ đồng ban đầu.

Giải thích về kết quả trên, Tập đoàn Hoà Bình cho biết: Trước hết, kiểm toán đã điều chỉnh chi phí trích lập dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng khoản trả trước người bán và dự phòng phải thu cho vay trong chi phí quản lý doanh nghiệp (chủ yếu từ Công ty mẹ HBC), dẫn đến việc lợi nhuận bị điều chỉnh giảm 1.306,34 tỷ đồng.

Thứ hai, điều chỉnh tăng thuế thu nhập doanh nghiệp đã hoãn lại từ việc trích lập thêm chi phí dự phòng đầu tư dài hạn, gây ra sự giảm lợi nhuận 198 tỷ đồng.

Thứ ba, kiểm toán đã điều chỉnh giảm doanh thu tài chính từ khoản trích lãi chậm thanh toán của khách hàng, khiến lợi nhuận bị điều chỉnh giảm 134,5 tỷ đồng.

Thứ tư, kiểm toán đã điều chỉnh giảm lợi nhuận đầu tư vào công ty liên doanh liên kết, do lợi nhuận của CTCP Kỹ thuật Jesco Hòa Bình bị điều chỉnh giảm so với trước khi kiểm toán, dẫn đến giảm lợi nhuận 2 tỷ đồng.

Thứ năm, kiểm toán đã điều chỉnh tăng lợi nhuận gộp, nhờ việc điều chỉnh giảm giá vốn tại Công ty mẹ HBC và điều chỉnh giảm chi phí bán hàng cũng như chi phí tài chính, giúp lợi nhuận tăng thêm 211,05 tỷ đồng.

Gần đây, HBC cũng thông báo về việc bổ nhiệm nhiều thành viên mới vào Hội đồng quản trị. Đáng chú ý, Ông Lê Văn Nam và bà Nguyễn Thị Lượt đều được bổ nhiệm làm Thành viên HĐQT.

Trước đó, ông Nam đã giữ chức vụ Tổng Giám đốc HBC. Bà Vũ Thị Hòa cũng được bổ nhiệm làm Thành viên HĐQT độc lập. Cả hai đều là nhân sự mới trong HĐQT của HBC. Mặt khác, ông Nguyễn Trung Thành đã bị miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính HBC, có hiệu lực từ ngày 1/7.

 

Sudo Ecommerce
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo