Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước làm việc với Lãnh đạo tỉnh Nghệ An

08:22 07/04/2023
Cỡ chữ

Tham dự buổi làm việc, về phía Kiểm toán Nhà nước có đồng chí Ngô Văn Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; các đồng chí Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước; các Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng Kiểm toán Nhà nước; lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước khu vực II.

Về phía tỉnh Nghệ An, có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành liên quan.

 

Anh-tin-bai

Quang cảnh buổi làm việc / www.tapchiketoankiemtoan.vn

Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh Nghệ An trong thời gian qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An cho biết: Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, bất lợi, kinh tế của tỉnh cơ bản vẫn giữ được ổn định và có những điểm sáng nổi bật. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2021 đạt 6,2% (cao hơn mức bình quân của vùng (4,1%) và trung bình cả nước (2,58%); năm 2022 đạt 9,08% (đứng thứ 22 cả nước, thứ 2 Bắc Trung Bộ).

 

Anh-tin-bai

Đ/c Bùi Thanh An – Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo một số kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh; kết quả thực hiện Quy chế phối hợp trong triển khai nhiệm vụ kiểm toán giữa tỉnh Nghệ An và Kiểm toán Nhà nước / www.tapchiketoankiemtoan.vn

Riêng trong quý I năm 2023, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước tăng 7,75% (đứng thứ 14/63 tỉnh, thành). Trong đó, khu vực nông, lâm, thủy sản ước tăng 4,64%; khu vực công nghiệp và xây dựng ước tăng 7,03% (riêng công nghiệp ước tăng 8,65%); khu vực dịch vụ ước tăng 10,23%. Thu ngân sách năm 2021 đạt 18.936 tỷ đồng;  năm 2022 đạt 21.805 tỷ đồng vượt mốc 20.000 tỷ đồng. Thu ngân sách quý I năm 2023 ước thực hiện 4.467 tỷ đồng, đạt 28,2% dự toán.

Về quy mô GRDP: Năm 2021, Nghệ An đạt 155.400 tỷ đồng đứng thứ 2 trong vùng và thứ 12 toàn quốc; năm 2022 ước đạt 175.740 tỷ đồng đứng thứ 10 toàn quốc.

Thu hút đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực, năm 2022, tỉnh thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) đạt gần 01 tỷ USD, lần đầu tiên đứng vào nhóm 10 địa phương thu hút đầu tư FDI lớn nhất cả nước...

Quy chế phối hợp đã góp phần nâng cao hiệu quả trong giám sát, quản lý và điều hành ngân sách nhà nước tại địa phương

Ngày 11/10/2021, Kiểm toán Nhà nước và Thường trực HĐND, UBND tỉnh Nghệ An đã ký kết Quy chế phối hợp. Sau hơn 01 năm thực hiện Quy chế phối hợp, công tác phối hợp đã đạt được một số kết quả tích cực.

Kết quả thực hiện Quy chế phối hợp đã góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước cũng như tổ chức các hoạt động giám sát, quản lý và điều hành ngân sách nhà nước tại địa phương theo quy định của pháp luật. Việc phối hợp trong hoạt động giám sát, thẩm tra, quyết định dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách, quản lý và điều hành ngân sách địa phương được các bên thực hiện rất chặt chẽ. Thông qua kết quả kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước đã đánh giá được các mặt đã làm được của địa phương trong công tác quản lý, điều hành và sử dụng ngân sách của các cấp và đơn vị sử dụng ngân sách. Hoạt động kiểm toán cũng đã chỉ ra những điểm còn tồn tại trong việc lập và phân bổ dự toán ngân sách, trong công tác điều hành ngân sách, công tác khóa sổ lập báo cáo quyết toán ngân sách. Những ý kiến đánh giá kết luận và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước góp phần chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành ngân sách của địa phương, là cơ sở quan trọng để HĐND tỉnh xem xét trong quá trình thẩm tra, quyết định dự toán, phân bổ dự toán, quyết toán năm sau. Bên cạnh đó, Kiểm toán Nhà nước đã đề xuất kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn của địa phương.

Những thông tin, dữ liệu trao đổi giữa Kiểm toán Nhà nước và Thường trực HĐND, UBND tỉnh đã có tác dụng tích cực cho các cấp chính quyền, cơ quan chức năng của tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, lập dự toán ngân sách, phòng chống tham nhũng, lãng phí, phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân được giao quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công. Đồng thời với sự phối hợp tích cực và hiệu quả của HĐND, UBND tỉnh đã góp phần giúp Kiểm toán Nhà nước hoàn thành tốt kế hoạch kiểm toán hàng năm được Quốc hội giao và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Kiểm toán nhà nước.

Mong muốn Kiểm toán Nhà nước tiếp tục chia sẻ, cung cấp thông tin nghiệp vụ nhất là thông tin chuyên đề, chuyên sâu

 

Anh-tin-bai

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu / www.tapchiketoankiemtoan.vn

Theo đánh giá của Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý, mối quan hệ phối hợp công tác giữa tỉnh Nghệ An và Kiểm toán Nhà nước ngày càng chặt chẽ, bài bản, hiệu quả. Ngay từ đầu năm, Thường trực HÐND, UBND tỉnh đã cùng Kiểm toán Nhà nước thảo luận, bàn bạc, thống nhất các nội dung cơ bản của kế hoạch kiểm toán, qua đó hạn chế về sự trùng lắp, chồng chéo giữa hoạt động kiểm toán và hoạt động kiểm soát nội bộ của địa phương như thanh tra, kiểm tra, giám sát các cấp.

Việc chỉ đạo, điều hành, sử dụng ngân sách Nhà nước của tỉnh ngày càng đi vào nền nếp, đảm bảo các quy định của pháp luật. Hiệu quả phối hợp giữa các bên đã góp phần thúc đẩy, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua.

Tỉnh Nghệ An cam kết sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ bảo đảm cho hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước được thực hiện đúng kế hoạch; tổ chức và chỉ đạo thực hiện nghiêm chỉnh các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; chỉ đạo các đơn vị được kiểm toán và các đơn vị trực thuộc có liên quan rút kinh nghiệm, kịp thời chấn chỉnh những sai phạm trong quản lý tài chính, ngân sách theo kết luận và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Tỉnh mong muốn Kiểm toán Nhà nước thời gian tới tiếp tục chia sẻ, cung cấp thông tin nghiệp vụ, nhất là thông tin chuyên đề, chuyên sâu để giúp cho tỉnh có những quyết định kịp thời, hiệu quả trong việc quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm như: Công tác thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; các dự án “treo”, dự án chậm tiến độ; công tác quản lý nhà nước về khoáng sản...

Bên cạnh đó, hỗ trợ tỉnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính về lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản công, phục vụ hiệu quả, kịp thời quản lý, điều hành ngân sách tại địa phương.

 

Anh-tin-bai

Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn phát biểu / www.tapchiketoankiemtoan.vn

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn đánh giá cao thành quả kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An đạt được trong thời gian qua – địa phương có sự phát triển rất tích cực trong cả nước, là điểm sáng trong thu hút đầu tư, nhất là đầu tư FDI. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt, trúng và đúng của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Nghệ An đã đạt được kết quả toàn diện. Đồng chí mong muốn lãnh đạo tỉnh tiếp tục phát huy để đến năm 2025 Nghệ An trở thành tỉnh khá.

Về quy chế phối hợp, các bên đã phối hợp chặt chẽ ngay từ khâu xây dựng cơ bản, tập trung vào những lĩnh vực được Quốc hội, HĐND tỉnh đặt ra, những nội dung được dư luận quan tâm.

Tổng Kiểm toán Nhà nước mong muốn và đề nghị 2 bên sẽ tiếp tục phối hợp tốt hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ. Trong quá trình triển khai kiểm toán tỉnh Nghệ An tạo điều kiện cho các Đoàn kiểm toán hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời giúp tăng cường giám sát các hoạt động của các Đoàn kiểm toán trên địa bàn tỉnh để tránh xảy ra những tiêu cực.

Thống nhất cao với những kiến nghị của tỉnh, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn cho biết, phía Kiểm toán Nhà nước sẽ chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm tốt của các địa phương trên cả nước với Nghệ An để tỉnh thực hiện tốt công tác giám sát, quản lý và điều hành ngân sách nhà nước tại địa phương...

Nguồn: Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước làm việc với Lãnh đạo tỉnh Nghệ An

Phan Quỳnh - Cổng thông tin điện tử Nghệ An

www.tapchiketoankiemtoan.vn

 

Tuấn Anh
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo