thứ năm, 08/06/2023

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ năm, 08/06/2023

Tạp Chí Số 1+2 / Volume 1+2

16:29 16/02/2023

KTMT và Giá trị của doanh nghiệp

Environmental Accounting And Enterprise Value

TS. Hoàng Đình Hương 
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Tóm tắt: Nghiên cứu dưới đây dựa trên lý thuyết về Kế toán môi trường (KTMT). Hiện nay, KTMT đang là mối quan tâm không chỉ dừng lại ở mức độ cấp quốc gia mà đã vươn tầm quốc tế. Nó có vai trò quan trọng trong trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp. KTMT cung cấp những thông tin về môi trường, từ đó tạo điều kiện cho sự cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường    .

Từ khóa: KTMT, chi phí môi trường,phát triển bền vững,trách nhiệm xã hội, giá trị doanh nghiệp.

Abstract: The study is based on the conception of environmental accounting. Nowadays, it is turning around at the national and international levels. It has an important role in the social responsibility of business. It acts as a scanner of the effects of the organization on the environment, society, and the economy of the nation. Green accounting provides value management and a combination of accounting and environment through which it facilitates the balance between the growth of both environment and economy. 

Keywords: Environmental accounting, Environmental Cost, Sustainable  development, responsibility towards society, firm value

JEL: M21, M40, M 49

Liên kết website

Vinacomin
Petrovietnam
SCIC
Thaco
Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam
Hội tư vấn thuế Việt Nam
Bivaco
BIDV
VAA
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top