Kiểm soát chi vốn ngân sách nhà nước chặt chẽ, an toàn, kịp thời, hiệu quả

21:57 12/02/2023
Cỡ chữ
 
KBNN+g

Tính đến hết ngày 31/1/2023, toàn hệ thống dự kiến thực hiện kiểm soát ước đạt 1.007.857 tỷ đồng, bằng 90,6% dự toán chi thường xuyên năm 2022 của NSNN qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).

Về chi đầu tư, dự kiến đến hết ngày 31/1/2023, lũy kế thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022 là 521.409,6 tỷ đồng; bằng 96,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN (kế hoạch là 542.295,3 tỷ đồng); bằng 82,7% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và UBND tỉnh giao thêm kiểm soát chi qua KBNN (kế hoạch là 630.544,6 tỷ đồng).

Trong đó, vốn trong nước thanh toán 500.185,4 tỷ đồng, bằng 98,5% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao; bằng 83,9% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và UBND tỉnh giao thêm. Vốn ngoài nước kiểm soát, xác nhận qua KBNN là 21.224,3 tỷ đồng, bằng 61,4% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Đối với kết quả thanh toán vốn NSNN thuộc kế hoạch năm 2023, báo cáo từ KBNN cũng cho biết, dự toán giao năm 2023 là 1.184.795 tỷ đồng, không bao gồm số tạm ứng và dự toán từ năm trước chuyển sang.

Tính đến hết ngày 31/1/2023, toàn hệ thống đã thực hiện kiểm soát ước đạt 90.000 tỷ đồng, bằng 7,6% dự toán chi thường xuyên năm 2023 của NSNN qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).

Về chi đầu tư thuộc nguồn vốn năm 2023, tính đến hết ngày 31/1/2023, dự kiến lũy kế giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023 là 12.894,6 tỷ đồng; bằng 2% kế hoạch năm 2023 Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN (648.651,7 tỷ đồng).

Trong đó, vốn trong nước thanh toán 12.894,6 tỷ đồng, bằng 2,1% kế hoạch năm 2023 Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao. Vốn ngoài nước kiểm soát, xác nhận là 0 tỷ đồng, bằng 0% kế hoạch năm 2023 Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN.

Báo cáo từ KBNN cũng cho biết, trong tháng 1/2023, tổng khối lượng trái phiếu Chính phủ phát hành là 32.832 tỷ đồng, bằng 30,4% kế hoạch quý I/2023 (108.000 tỷ đồng) và 8,21% kế hoạch năm 2023 (400.000 tỷ đồng). Kỳ hạn phát hành bình quân là 12,51 năm, kỳ hạn còn lại danh mục là 9,18 năm, lãi suất phát hành bình quân là 4,54%/năm.

 

CKV

Phó Tổng Biên Tập
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
z4967418710663-050c458c747fadd9be8b2038ca122484
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo