HTX nông nghiệp 714 đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp

17:21 30/01/2023
Cỡ chữ

Phát huy tốt những kết quả đã đạt được trong sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong những năm qua, đồng thời tiếp tục mở rộng các dịch vụ khác như: Dịch vụ Nông nghiệp, khoai lang Nhật xuất khẩu, xây dựng mô hình sản xuất lúa VietGap, xây dựng hệ thống say xát, chế biến gạo để từng bước HTX phát triển ổn định, mở rộng nghành nghề sản xuất kinh doanh, đầu tư công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo ra nhiều việc làm cho thành viên HTX và nhân dân trong vùng, tăng thu nhập cho thành viên HTX và các hộ nhận khoán, mang lại tính bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh.Tham gia có hiệu quả và cá trách nhiệm đối với các chương trình phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở nông thôn.

anh đại diện-3

Khảo sát chất lượng cây trồng tại cánh đồng thuộc Hợp tác xã 714

Năm 2022 HTX đã tiến hành tu sửa đường giao thông nội đồng ở các đội sản xuất, bê tông hóa các tuyến kênh mương đất còn lại trên cánh đồng hợp tác xã quản lý. Dự kiên cấp phối 8 km đường với kinh phí khoãng 6 tỷ đồng bằng hình thức hợp tác xã với thành viên cùng đóng góp, cùng giám sát, cùng xây dựng. Mua 4 máy gặt Kubota DC 93 phục vụ qua trình sản xuất. Đầu tư tu sửa lại các hệ thống máy bơm ở tất cả các trạm bơm, thay lại đường điện phục vụ công tác sản xuất. Tiến hành thông báo cho tất cả các hộ thành viên liên kết và thực hiện đúng hợp đồng nhận khoán đã ký theo đúng điều lệ của Hợp tác xã và tiến hành thu băng lúa để phục nhu cầu lo sấy và xay xát chế biến gạo. Hợp tác xã liên tục theo dõi tình hình thời tiết, để xây dựng phương án sản xuất cho trong các năm theo từng tháng, từng quý. Tiếp tục phát triển các giống lúa có giá trị kinh tế cao như RVT, Đài thơm 8, ST24, ST25. Liên kết với các công ty sản xuất giống lúa cấp xác nhận để đảm bảo đầu ra ổn định cho thành viên Hợp tác xã và các hộ thành viên liên kết. Từng bước hình thành quy trình sản xuất theo chuỗi để nâng cao giá trị sản phẩm và hình thành nên thương hiệu lúa, gạo của Hợp tác xã Nông nghiệp 714. Tiếp tục phát triển mô hình sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGap tại đội 7  – Hợp tác xã Nông nghiệp 714, tiếp tục nhân rộng mô hình ra các đội khắc để phát triển hoàn thiện hệ thống  chứng nhận VietGap trên toàn diện tích Hợp tác xã, tiến tới xây dựng theo hướng hữu cơ và đạt các chứng nhận về sản xuất hữu cơ Oganic. Xây dựng vùng nguyên liệu lúa chất lượng cao phục vụ nhu cầu sản xuất khoảng 350 ha, tập trung vào các giống lúa có chất lượng cao như : ST24, ST25, RVT, Đài thơm 8.. Xây dựng và phát triển thương hiệu “Gạo 714” và đăng ký nhãn hiệu cũng như đăng ký sở hữu trí tuệ. Củng cố và phát triển mở rộng thêm dịch vụ phân bón nhằm phục vụ nhu cầu sản xuất của thành viên, tập trung thu hồi công nợ quá hạn còn tồn đọng còn lại trong thành viên và các hộ thành viên liên kết.

Để thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển nông nghiệp đã đề ra trong thực hiện kế hoạch nhiệm kỳ III, giai đoạn 2021 – 2025 với muôn vàn khó khó khăn, thách thức thời gian tới, HTX xác định tiếp tục tăng cường, tiếp nhận khảo nghiệm, đưa các tiến bộ KHKT mới trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi thủy sản. Nhân nhanh các mô hình sản xuất ứng dụng tiến bộ KHKT có hiệu quả kinh tế cao ra đại trà. Xây dựng các mô hình sản xuất lương thực, thực phẩm an toàn theo các tiêu chuẩn VietGAP, Global GAP đáp ứng yêu cầu của thị trường, đảm bảo khả năng tiêu thụ cho nông dân. Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, HTX thực hiện các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm thông qua hợp đồng kinh tế./.

Bá Lực

Sudo Ecommerce
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
z4967418710663-050c458c747fadd9be8b2038ca122484
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo