Hội thảo nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Kế toán số 88/2015/QH13

15:01 03/07/2023
Cỡ chữ

z4472572195491_ee922052617893152af37279c575fc93

Toàn cảnh buổi hội thảo sửa đổi, bổ sung Luật Kế toán số 88/2015/QH13

Luật Kế toán số 88/2015/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 20/11/2015, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2017.
Trong quá trình thực hiện Luật Kế toán 2015, Bộ Tài chính nhận thấy có một số hạn chế, bất cập. 
Theo PGS.TS Đặng Văn Thanh: Luật Kế toán được sửa đổi, bổ sung và ban hành mới nhằm mục đích thống nhất quản lý kế toán, bảo đảm kế toán là công cụ quản lý, giám sát chặt chẽ, có hiệu quả mọi hoạt động kinh tế tài chính, cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực, kịp thời, công khai minh bạch, đáp ứng yêu cầu tổ chức, quản lý của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức và cá nhân. Đây là văn bản pháp lý cao nhất điều chỉnh mọi hoạt động về kế toán của mọi thành phần kinh tế và mọi lĩnh vực hoạt động, là cầu nối quan trọng giữa kế toán Việt Nam với kế toán khu vực và thế giới, góp phần tích cực trong việc xây dựng hoàn chỉnh hệ thống pháp luật kinh tế, tài chính Việt Nam. 
TS.Vũ Đức Chính phát biểu khai mạc tại hội thảo: Trong năm 2015, Luật Kế toán đã được Quốc hội ban hành. Thời điểm đó, có những điểm nhấn đáng ghi nhận như công nghệ thông tin, lưu trữ điện tử, giải pháp để thực hiện phù hợp với công nghệ thông tin, báo cáo tài chính nhà nước…. Qua 7 năm thực hiện, Bộ Tài chính đánh giá và cho rằng cần phải sửa đổi. Chính vì vậy, năm 2022, đã có báo cáo đánh giá thi hành luật, đánh giá kết quả trong việc thi hành Luật Kế toán 2015 và nhấn mạnh những nội dung tồn tại, vướng mắc và căn cứ vướng mắc, tồn tại này để đưa ra những chính sách sửa đổi Luật Kế toán 2015. Việc thống nhất quan điểm rà soát đánh giá lại Luật này trong bối cảnh ngày nay là rất cần thiết.
Bộ Tài chính và VAA rất mong nhận được những ý kiến trao đổi sâu sắc và kỹ hơn để đưa ra phương án và kết cấu Luật theo phương án phù hợp nhất. 
Cũng tại hội thảo, GS.TS Đoàn Xuân Tiên cho rằng: Trong điều kiện hiện nay nền kinh tế có nhiều chuyển biến, đặc biệt là vấn đề công nghệ có nhiều thay đổi và nó xuất hiện nhiều điểm mới cần điều chỉnh. Chính vì vậy, trong quá trình thực hiện Luật Kế toán 2015 đã bộc lộ nhiều vấn đề chưa đảm bảo hay hiệu quả. Do đó, cần phải sửa đổi, bổ sung. GS.TS Đoàn Xuân Tiên cũng đưa ra đề xuất một số nội dung cần rà soát sửa đổi bổ sung như: các nội dung công tác kế toán, chứng từ, tài khoản, sổ, báo cáo kế toán, các tài liệu kế toán; các quy định về nguyên tắc hạch toán phù hợp với nguyên tắc, chuẩn mực và thông lệ quốc tế; tổ chức bộ máy kế toán, công tác kiểm tra kế toán, kiểm toán nội bộ; các quy định về tổ chức nghề nghiệp kế toán, quản lý nhà nước về kế toán.
Hội thảo đã nhận được một số bài trình bày và 10 ý kiến trao đổi trực tiếp tại hội thảo của các nhà khoa học của các các chuyên gia, nhà khoa học đến từ Kiểm toán Nhà nước, trường đại học, Tổng công ty, ngân hàng, Công ty phần mềm kế toán, công ty dịch vụ kế toán.
Các ý kiến trao đổi tại Hội thảo đã được Ban soạn thảo và VAA ghi nhận để xem xét, tiếp thu, trình ra cơ quan có thẩm quyền trong quá trình xây dựng, hoàn thiện Luật.

https://tapchiketoankiemtoan.vn

Chúc Toàn
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo