Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hiệp Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) khóa VI, lần thứ 8

14:17 22/12/2022
Cỡ chữ

z3726702408444_62c2e7fff0ff798302615d0b9543f2f5-1536x1024

z3726702237623_165705cb8580ed75a816e3539a1d5790

z3726702067404_1351ae1cf1b9634ae6c32e76b8b5d71a-scaled

z3726702406455_dbe78cdf38ccafac89d215597fb7ade1-1536x1024

Một số hình ảnh Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hiệp Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) khóa VI, lần thứ 8

Chủ tịch Đặng Văn Thanh và các Phó Chủ tịch Hiệp hội Vũ Hữu Nam, Đoàn Xuân Tiên điều hành Hội nghị. Trong phát biểu Khai mạc Hội nghị PGS.TS. Đặng Văn Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam sau lời chào mừng các đại biểu, các Ủy viên BCHTW, đã nêu rõ mục đích, yêu cầu của Hội nghị là tổng kết, đánh giá tình hình và  kết quả, những hạn chế trong hoạt động 8 tháng đầu năm 2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp cần triển khai trong 4 tháng cuối năm 2022, Chủ tịch yêu cầu, với tinh thần trách nhiệm, các đại biểu cần tập trung trí tuệ thảo luận thật sâu sắc, thống nhất về những việc cần làm và những giải pháp cần triển khai. Chủ tịch mong muốn các Ủy viên Thường vụ, các ủy viên BCH, Ban Kiểm tra hiến kế để thực hiện thành công nhiệm vụ 4 tháng cuối năm.

Hội nghị đã nghe Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Vũ Hữu Nam trình bày Báo cáo hoạt động 8 tháng và phương hướng nhiệm vụ hoạt động 4 tháng cuối năm 2022. Hội nghị cũng đã nghe các Báo cáo bổ sung về các lĩnh vực:

– Phó chủ tịch, GS,TS Đoàn Xuân Tiên đã trình bày 7 công việc và 8 giải pháp cần triển khai cho hoạt động đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ.

– Hoạt động Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc do Ths. Trịnh Đức Vinh, Phó chủ tịch Hiệp hội, Chủ nhiệm CLB KTT trình bày.

– Hoạt động cung cấp dịch vụ kế toán và Chi hội Kế toán hành nghề (VICA) do Ths. Hà Thị Tường Vy, Ủy viên Thường vụ VAA, Phó Chủ tịch VICA trình bày.

– Hoạt động đối ngoại do Ths. Phạm Ngọc Hoàng Thanh, Ủy viên thường vụ, Trưởng ban đối ngoại  trình bày

– Hoạt động thông tin truyền thông do Ths Đàm Thị Lệ Dung, UVTV, phó Ban Thông tin truyền thông, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Kế toán và Kiểm toán trình bày.

Đã có 7 ý kiến tham gia thảo luận, trao đổi và hiến kế. Hội nghị đã thống nhất nghị quyết như sau:

  1. Nhất trí với Báo cáo tổng kết tình hình, kết quả và những hạn chế, tồn tại trong hoạt động Hiệp hội 8 tháng đầu năm năm 2022. Hội nghị cho rằng, những cố gắng và kết quả đạt được là đáng khích lệ và trân trọng. Lãnh đạo Hiệp hội đã chỉ đạo và điều hành sát sao, có hiệu quả, nhiều Ủy viên BCH, nhiều Hội thành viên vẫn chủ động, sáng tạo và tích cực duy trì các hoạt động, điển hình là Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, Chi hội Kế toán hành nghề Việt Nam VICA, CLB Kế toán trưởng toàn quốc, Hội Kế toán Nam Định, Chi hội MISA… Tuy nhiên, còn có việc chưa làm, đã làm nhưng làm chưa tốt hoặc chưa có kết quả. Một số bộ phận, một số Hội thành viên ít hoặc không hoạt động, hoạt động kém hiệu quả.
  2. Hội nghị yêu cầu tiếp tục triển khai tích cực Điều lệ Hiệp hội theo chương trình kế hoạch đã đề ra, trong đó tập trung tuyên truyền giới thiệu về Điều lệ, thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết, tiếp tục kiện toàn tổ chức Hội, tăng cường hoạt động của Văn phòng TW Hiệp Hội, của các Hội thành viên, các Ban chuyên môn, kiện toàn BCH, trình BCH miễn nhiệm các Ủy viên không có điều kiện hoặc có nguyện vọng không tiếp tục tham gia BCH Hiệp hội. Hội nghị đã biểu quyết với 100% đại biểu tham dự đồng ý chấp thuận nguyện vọng của Ông Trần Quang Thưởng, thôi nhiệm vụ Ủy viên BCH khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024. Ban Chấp hành sẽ giới thiệu và bầu bổ sung Ủy viên BCH. Điều chỉnh lại chức năng nhiệm vụ các tổ chức thuộc VP TW Hiệp hội cho phù hợp với yêu cầu. Bố trí nhân sự của Trung tâm tư vấn, nghiên cứu khoa học và đào tạo, bổ nhiệm kế toán trưởng mới của Hiệp hội. Thực hiện các thủ tục cần thiết để các Chi Hội, Phân hội chuẩn bị các điều kiện và thủ tục để chuyển thành Hội thành viên của Hiệp hội. Có biện pháp hỗ trợ và tăng cường hoạt động của một số Hội thành viên, trong đó có CLB KTT, Hội KTV hành nghề, Hội Kho bạc nhà nước, Hội Kế toán Thành phố Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Tỉnh Nam Định, Quảng Bình, Vĩnh Phúc và một số Hội thành viên khác. Ban chấp hành và các Ủy viên BCH cần thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ theo phân công tại Hội nghị BCH. Khởi động lại công tác chuẩn bị cấp thẻ Hội viên.
  3. Triển khai mạnh mẽ các hoạt động nghề nghiệp, phát huy vai trò và vị thế của Hiệp hội. Nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn khoa học và phản biện xã hội. Chủ động hơn nữa việc tập hợp ý kiến từ các Hội viên, hội thành viên để báo cáo với Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính, Liên hiệp Hội, VCCI… về các vấn đề liên quan Luật Kế toán, kiểm toán độc lập. Tham gia triển khai Chuẩn mực Báo cáo Tài chính quốc tế (IFRS), Chuẩn mực kế toán công. Triển khai Kiểm toán nội bộ, phổ biến tuyên truyền Chiến lược Kiểm toán nhà nước. Tham gia các chương trình đánh giá năng lực quản trị doanh nghiệp do VCCI và Viện phát triển doanh nghiệp tổ chức, tham gia chương trình bình xét, đánh giá Báo cáo thường niên do Ủy ban Chứng khoán tổ chức. Phối hợp cùng Bộ Tài chính, MÍSATổ chức Hội nghị quốc gia thường niên về kế toán, kiểm toán, các diễn đàn nghề nghiệp.
  4. Tập trung mọi lực lượng, trí tuệ để tổ chức các hoạt động đào tạo và bồi dưỡng, triển khai đồng bộ 7 công việc và 8 giải pháp về đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ, trong đó, tập trung xây dựng và ban hành các quy chế đào tạo áp dụng thống nhất trong hệ thống Hiệp hội; Tổ chức hoạt động bồi dưỡng và đào tạo trong toàn hệ thống Hiệp hội theo chương trình đào tạo thống nhất. Triển khai các nội dung trong văn bản hợp tác với Kiểm toán nhà nước, văn bản ghi nhớ với ICAEW và NC9 phối hợp tổ chức các khóa đào tạo kế toán chuyên nghiệp, đào tạo IFRS, kế toán số, các khóa đào tạo nghiệp vụ kế toán kiểm toán. Khuyến khích và tạo điều kiện để tất cả các tổ chức trực thuộc Hiệp hội, các Hội thành viên tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, phổ biến khoa học kỹ thuật, tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng Kế toán trưởng, Kế toán tổng hợp, Kế toán thực hành. CLB KTT và VICA tiếp tục tăng cường sinh hoạt chuyên môn. VICA cần tổ chức đầy đủ các khóa huấn luyện và cập nhật kiến thức theo chương trình đã đăng ký với Bộ Tài chính cho hội viên và tất cả những người quan tâm.
  5. Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông. Quảng bá và giới thiệu trong nước, ngoài nước về VAA. Tạp chí Kế toán và Kiểm toán cần nâng cao chất lượng cả về nội dung và hình thức Tạp chí giấy, Tạp chí Kế toán Kiểm toán điện tử; tổ chức diễn đàn khoa học, hội thảo khoa học và các công việc thuộc chức năng của Tạp chí.
  6. Tăng cường hoạt động đối ngoại. Hiệp hội cần chủ động triển khai các hoạt động đối ngoại, thực hiện trách nhiệm thành viên chính thức của VUSTA, IFAC, AFA; phối hợp hoạt động và tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức nghề nghiệp: VCCI, VACPA, Hội tư vấn Thuế, Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính (VAFI), Hội Chứng khoán, chủ động triển khai các cam kết với ACCA, ICAEW, CPAA, CIMA…, Đẩy mạnh quan hệ đối ngoại nhân dân. Trước mắt, tham dự đầy đủ các hoạt động của IFAC (Đại hội lần thứ 21), hoàn chỉnh các SMO, các báo cáo thống kê cho IFAC. Tham gia Hoạt động AFA (Hội nghị ban chấp hành lần thứ 135), cử người tham gia 2 Ủy ban của AFA, hoạt động phối hợp với MIA, ICAI, ISCA, ICAEW, ACCA. Đảm nhận vai trò lãnh đạo AFA nhiệm kỳ 2022-2023, 2024-2025.

 

Hội nghị BCHTW lần thứ 8 nhất trí nhận định, trong thời gian tới sẽ có một số thuận lợi, nhưng gặp không ít khó khăn và thách thức, có những khó khăn lớn tác động trực tiếp đến vị thế và chất lượng hoạt động của Hiệp hội.

Hội nghị yêu cầu các ủy viên BCH, BTV, lãnh đạo Hiệp hội và các Hội thành viên cần bám sát chủ đề của nhiệm kỳ: Đổi mới – Chuyên nghiệp – Phát triển, tiếp tục Đổi mới trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, nâng cao tính Chuyên nghiệp của Hội nghề nghiệp, tăng cường hợp tác với các tổ chức nghề nghiệp, Hội nhập với kế toán, kiểm toán các nước trong khu vực, trên thế giới; triển khai thắng lợi chương trình và kế hoạch công tác cả năm 2022, chuẩn bị tích cực cho năm 2023.

Hội nghị tin tưởng rằng, với trí tuệ, bản lĩnh và ý thức nghề nghiệp các Ủy viên Ban chấp hành sẽ dành thời gian, đóng góp công sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam là Hội nghề nghiệp vững mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển nghề nghiệp Kế toán, Kiểm toán nước nhà.

Ban biên tập

Sudo Ecommerce
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

partner-02
partner-01
partner-06
partner-04
z4967418710663-050c458c747fadd9be8b2038ca122484

Thông báo