Hoa Kỳ: Khuyến nghị góp phần giải quyết những thách thức lớn của Chính phủ

04:36 12/05/2023
Cỡ chữ

Báo cáo nhấn mạnh, Cơ quan Quản lý và Ngân sách (OMB) cần xây dựng các mục tiêu ưu tiên giữa các cơ quan để hướng dẫn các cơ quan hợp tác nhằm đối phó với những thách thức lớn của Chính phủ. Những mục tiêu 4 năm này là một phần trong Chương trình quản lý của Tổng thống (PMA).

general_accounting_office_building
Trụ sở của Kiểm toán nhà nước Hoa Kỳ. Ảnh sưu tầm / https://tapchiketoankiemtoan.vn/

GAO thấy rằng các mục tiêu hiện tại của OMB cần đầy đủ hơn, kịp thời hơn, minh bạch hơn. Báo cáo hàng quý không thống nhất gây khó khăn cho Quốc hội và công chúng trong việc đánh giá việc đạt được mục tiêu. Chính phủ liên bang phải đối mặt với những thách thức quan trọng đòi hỏi sự quản lý và hợp tác hiệu quả giữa các cơ quan liên bang. Khuôn khổ lập kế hoạch và báo cáo hoạt động trong Luật Hiện đại hóa Luật Hoạt động và Kết quả của Chính phủ năm 2010 (GPRAMA) cung cấp các công cụ quan trọng như các mục tiêu ưu tiên giữa các cơ quan (CAP) có thể giúp những người ra quyết định giải quyết những thách thức này.

GAO nhận thấy các mục tiêu CAP trên không giải quyết được tất cả các yêu cầu của GPRAMA cũng như hướng dẫn và thực tiễn liên quan. OMB đã đưa ra các mục tiêu CAP cho 3/5 lĩnh vực quản lý theo yêu cầu của GPRAMA gồm: quản lý tài chính, quản lý nguồn nhân lực và đấu thầu và quản lý mua sắm. Tuy nhiên, từ tháng 3/2023, OMB đã không xây dựng các mục tiêu CAP giải quyết hai lĩnh vực khác là quản lý công nghệ thông tin và quản lý bất động sản liên bang. Những lĩnh vực này là những thách thức quản lý lâu dài Chính phủ phải đối mặt.

GAO cũng phát hiện OMB đã không báo cáo tiến độ hàng quý một cách nhất quán nhằm đạt được các mục tiêu CAP theo yêu cầu của GPRAMA. Báo cáo công khai nhất quán hơn có thể mang lại sự minh bạch cao hơn và cho phép báo cáo về tiến độ cuối cùng đạt được khi kết thúc giai đoạn mục tiêu. Báo cáo cuối cùng như vậy sẽ giúp đảm bảo tính liên tục giữa các chu kỳ mục tiêu CAP.

GAO đưa ra 5 khuyến nghị cho OMB để cải thiện tính minh bạch của các mục tiêu CAP bao gồm: đưa ra một mục tiêu liên quan đến công nghệ thông tin; đưa ra một mục tiêu CAP giải quyết vấn đề quản lý bất động sản liên bang, đáp ứng các thách thức đang diễn ra trên toàn Chính phủ; xây dựng các thủ tục để cải thiện tính kịp thời của các mục tiêu; đảm bảo báo cáo nhất quán hàng quý về tiến độ mục tiêu và báo cáo về tiến độ cuối cùng tại kết thúc giai đoạn mục tiêu 4 năm./.

Nguồn: Hoa Kỳ: Khuyến nghị góp phần giải quyết những thách thức lớn của Chính phủ

https://tapchiketoankiemtoan.vn/

Tuấn Anh
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
z4967418710663-050c458c747fadd9be8b2038ca122484
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo