Hải Dương triển khai đầu tư công trình thủy lợi theo thứ tự ưu tiên

13:41 22/06/2023
Cỡ chữ

hai-duong-trien-khai-dau-tu-cong-trinh-thuy-loi-theo-thu-tu-uu-tien-7-142215

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 6 (lần 6) của UBND tỉnh./tapchiketoankiemtoan.vn

Tại phiên họp thường kỳ tháng 6 (lần 6) của UBND tỉnh Hải Dương diễn ra sáng 22.6, các sở, ngành liên quan đã báo cáo, đánh giá tình hình quản lý, đầu tư, giải pháp và lộ trình quản lý đầu tư các công trình thủy lợi trên địa bàn Hải Dương và quản lý tài sản công đối với các công trình thủy lợi do Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Hải Dương đang quản lý, khai thác sử dụng.

Sau khi nghe ý kiến tham gia của các đại biểu, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản kết luận, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp tham mưu khẩn trương xác định các vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ về đất đai đối với các công trình. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp khẩn trương đánh giá việc quản lý tài sản, hạ tầng, trang thiết bị liên quan đến các trạm bơm, công trình tưới tiêu thuộc tài sản của nhà nước. Sở Tài chính phối hợp hướng dẫn quản lý tài sản công. Tiếp tục triển khai đầu tư dự án công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh có trong danh mục đầu tư, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp rà soát, sắp xếp, đánh giá thứ tự ưu tiên các dự án. Sở Công thương chủ trì phối hợp xây dựng kế hoạch, tiến độ hoàn thành bàn giao các trạm biến áp, công trình điện trước ngày 15.7...

hai-duong-trien-khai-dau-tu-cong-trinh-thuy-loi-theo-thu-tu-uu-tien-7-142217

Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại phiên họp./tapchiketoankiemtoan.vn

Theo báo cáo, toàn tỉnh có 1.245 trạm bơm với 2.325 máy bơm các loại với tổng công suất bơm trên 4,1 triệu m3/giờ, 68 hồ chứa phục vụ sản xuất nông nghiệp, 10.465 km kênh mương các loại, hơn 840 km bờ vùng thủy lợi, 398 cống tự chảy dưới đê và bờ bao Bắc Hưng Hải. Trong giai đoạn 2015 - 2023, trên địa bàn tỉnh đã thực hiện hoàn thành 93 dự án đầu tư cho các công trình thủy lợi do cấp tỉnh quản lý. Trong giai đoạn 2021 - 2025, có 8 dự án có trong kế hoạch đầu tư công, đến nay có 3 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, đang lập dự án, 3 dự án đang thẩm định, hoàn thiện báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, 1 dự án đã được phê duyệt dự án, đang tổ chức lập thiết kế bản vẽ thi công và 1 dự án đang hoàn thiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Qua đánh giá của Sở Kế hoạch và Đầu tư, bên cạnh kết quả đạt được, việc đầu tư các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh còn có những hạn chế. Đó là nguồn lực, kinh phí đầu tư trong giai đoạn vừa qua chưa đáp ứng được nhu cầu. Hiện nay, một số công trình đã hết nhiệm vụ tưới, tiêu theo quy hoạch nhưng vẫn phải đầu tư cải tạo, sửa chữa khi công trình xuống cấp hoặc xây dựng hoàn trả công trình để phục vụ sản xuất nông nghiệp do quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang mục đích khác. Việc bàn giao vốn, tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi giữa chủ đầu tư và đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi còn chưa kịp thời. Một số công trình đã hoàn thành đầu tư nhưng chưa hoàn thành hồ sơ để bàn giao tài sản theo quy định...

Phan Anh/baohaiduong.vn

Nguồn: Hải Dương triển khai đầu tư công trình thủy lợi theo thứ tự ưu tiên

https://tapchiketoankiemtoan.vn

Đoàn Quốc Toản
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

partner-02
z4967418710663-050c458c747fadd9be8b2038ca122484
partner-01
partner-06
partner-03
partner-04
partner-07
partner-08
partner-09

Thông báo