Giải pháp ứng dụng mô hình mfca trong sản xuất thép tại Công ty trách nhiệm hữu hạn NatsteelVina

18:18 06/06/2024
Cỡ chữ

TS. Nguyễn Thị Kim Huyền

Tóm tắt 
Kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu (MFCA) là một trong những công cụ quản lý hiệu quả được sử dụng để giúp nhà quản lý hiểu rõ hơn về các khía cạnh tác động của quá trình sản xuất tới môi trường, đồng thời gia tăng lợi nhuận thông qua việc cải thiện năng suất vật liệu và giảm chi phí (CP). Bên cạnh đó, khi vận dụng mô hình MFCA vào quá trình sản xuất sẽ giúp kế toán tính đúng, tính đủ CP cho tất cả các sản phẩm đầu ra, bao gồm cả thành phẩm và phế phẩm, phát thải tạo thành. Bài viết nhằm mục tiêu, đề xuất giải pháp ứng dụng mô hình MFCA trong sản xuất thép tại công ty trách nhiệm hữu hạn NatsteelVina trên cơ sở phân tích thực trạng dòng chảy nguyên vật liệu tại công ty. 
Từ khóa: kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu, MFCA, mô hình, giải pháp, sản xuất thép, ứng dụng. 
Abstract 
Material flow cost accounting (MFCA) is one of the efficiency management tools that helps managers better understand the impact of the production process on the environment while increasing profits through improved material productivity and reduced costs. Furthermore, applying the MFCA to the production process helps accountants correctly and completely calculate the costs of all output products, including finished products and waste products, as well as the resulting emissions. The article aims to propose application solutions for MFCA in the steel manufacturing process at NatsteelVina based on an analysis of the current status of material flow in this company. 
Keywords: Material Flow Cost Accounting, MFCA, model, solution, making steel, application 
JEL Classifications: M10, M13, M19. 
DOI: https://doi.org/10.59006/vnfa-jaa.05202409 
 

Tải bản đầy đủ tại đây: download

Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo