Đồng hành cùng KTNN: 30 năm đổi mới – Phát triển và hội nhập

10:42 26/06/2024
Cỡ chữ
(Kế toán & Kiểm toán) - Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) và Kiểm toán Nhà nước (KTNN) được thành lập trong bối cảnh nền kinh tế trong nước đang đổi mới, mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế. Mặc dù, tính chất, chức năng và nhiệm vụ khác nhau, nhưng hai tổ chức đều có mục tiêu, sứ mạng chung và giá trị cốt lõi là vì một nền tài chính quốc gia lành mạnh, công khai và minh bạch.

Chặng đường 30 năm phát triển và hội nhập, VAA đã khẳng định vai trò là tổ chức nghề nghiệp uy tín hàng đầu ở Việt Nam trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán. Cùng với sự hoạt động tích cực, chuyên nghiệp của các tổ chức trực thuộc và các thành viên, VAA đã đóng góp tích cực vào quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế, xây dựng luật pháp và chính sách kinh tế – tài chính, từ đó góp phần chung vào sự nghiệp phát triển của đất nước. Trong 30 năm qua, VAA cũng đã luôn đồng hành cùng KTNN trong các hoạt động chuyên môn, nghiên cứu khoa học và đào tạo.

Đồng hành cùng sự phát triển của KTNN  

Cùng đồng hành và phát triển qua 30 năm, VAA và KTNN đã cùng phối hợp tổ chức, thực hiện nhiều hoạt động về đào tạo và nghiên cứu khoa học, hội thảo về các chuyên đề liên quan đến kế toán, kiểm toán, các chế độ về tài chính kế toán và về chính sách thuế.

Đặc biệt, ngày 28/10/2021, PGS.TS. Đặng Văn Thanh – Chủ tịch VAA đã ký Quyết định số 127/QĐ-HKT về việc thành lập Phân hội Kiểm toán viên Nhà nước Việt Nam (Phân hội). Theo đó, Phân hội là tổ chức nghề nghiệp của Kiểm toán viên nhà nước, kế toán viên, công chức và viên chức đang công tác tại KTNN và các cá nhân khác được KTNN phê duyệt; hoạt động với mục đích tập hợp các cán bộ kiểm toán, kế toán, hỗ trợ nâng cao trình độ, chia sẻ kinh nghiệm, giữ gìn phẩm chất đạo đức nghề nghiệp Kiểm toán viên nhà nước. Phân hội là tổ chức cơ sở của VAA, thừa nhận và hoạt động theo Điều lệ của VAA và chịu sự quản lý của VAA.

Tháng 12/2022, Phân hội đã tổ chức thành công “Hội thảo sửa đổi, bổ sung Hệ thống Chuẩn mực KTNN” nhằm trao đổi, chia sẻ về những khó khăn và vướng mắc trong quá trình áp dụng Chuẩn mực KTNN. Đồng thời, Hội thảo ghi nhận các ý kiến đóng góp để Hệ thống Chuẩn mực KTNN phù hợp với thông lệ quốc tế, đáp ứng yêu cầu và thực tiễn tại Việt Nam.

Về hoạt động chuyên môn, Phân hội tiếp tục tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm với nội dung gắn với hoạt động của KTNN như: Kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách địa phương, ngân sách Bộ, ngành; thu thập và lưu trữ bằng chứng kiểm toán; phối hợp giữa đơn vị được kiểm toán và KTNN,… Bên cạnh đó, Phân hội sẽ phối hợp với VAA, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức các khóa bồi dưỡng, tập huấn với nhiều chủ đề gắn với các chuyên đề kiểm toán của KTNN. Các hoạt động này khẳng định sự hợp tác chặt chẽ giữa VAA và KTNN trong suốt nhiều năm qua. Đây cũng là cơ sở nền tảng vững chắc để hai cơ quan tiếp tục tăng cường phối hợp sâu rộng trên nhiều mặt công tác trong thời gian tới.

picture1

PGS.TS Đặng Văn Thanh – Chủ tịch VAA nhiệm kỳ VI khẳng định: “30 năm là khoảng thời gian không dài, nhưng là chặng đường sôi nổi, đầy sự kiện và kỷ niệm; cũng là chặng đường trưởng thành và minh chứng hùng hồn cho mối quan hệ hợp tác, gắn bó hữu cơ giữa KTNN và VAA, giữa những người đồng nghiệp cùng chung một sứ mệnh cao cả vì sự lành mạnh, minh bạch của nền tài chính quốc gia. KTNN và VAA sẽ tiếp tục cùng phấn đấu để đạt được giá trị cốt lõi “Đảm bảo sự tin cậy của thông tin tài chính – kế toán và gia tăng giá trị nghề nghiệp kế toán, kiểm toán của Việt Nam”.

Năm 2024, VAA và KTNN đều kỷ niệm 30 năm thành lập, những người làm nghề kế toán và kiểm toán Việt Nam vui mừng và tự hào đón chào mốc phát triển mới của KTNN và VAA. 30 năm cũng là thời gian gắn bó, đồng hành của KTNN và VAA với nhiều sư kiện diễn ra, cùng nhau hợp tác và phát triển vì sự trưởng thành của kế toán và kiểm toán Việt Nam.

Trưởng thành và phát triển không ngừng

VAA là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của những tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và các lĩnh vực có liên quan đến kế toán và kiểm toán ở Việt Nam.

Hiệp hội được thành lập năm 1994 theo Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 12/01/1994 của Thủ tướng Chính phủ; là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam, thành viên của Liên đoàn Kế toán quốc tế (IFAC), Liên đoàn Kế toán các nước ASEAN (AFA). VAA và các hội viên, hội thành viên đã đóng góp tích cực vào quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế, xây dựng luật pháp, chính sách kinh tế – tài chính và đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển của đất nước.

Theo đó, VAA có sứ mệnh và nhiệm vụ là tập hợp, đoàn kết, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân hội viên nâng cao chất lượng hoạt động, năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp, góp phần xây dựng ngành tài chính, kế toán, kiểm toán Việt Nam ngày càng phát triển và minh bạch. Đồng thời, VAA cũng tích cực tham gia hỗ trợ nâng cao năng lực, cải tiến công tác quản lý, quản trị, điều hành, kiểm soát cho các tập đoàn, doanh nghiệp nhằm tăng cường hiệu lực và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, thực hiện chức năng của tổ chức được pháp luật quy định, VAA cũng tích cực tham gia nghiên cứu, soạn thảo, cập nhật Hệ thống Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán trên cơ sở chuẩn mực quốc tế về kế toán. Tham gia tổ chức thi chứng chỉ kế toán viên theo quy định của Bộ Tài chính và pháp luật có liên quan. Tổ chức nghiên cứu khoa học về kế toán, kiểm toán, thực hiện hoạt động tư vấn khoa học, phản biện và giám định xã hội đối với các dự án Luật, dự án phát triển kinh tế – xã hội, các chính sách kinh tế, tài chính, kế toán và kiểm toán, góp phần giải quyết các vấn đề kế toán, kiểm toán có tính chiến lược, lâu dài.

Đáng chú ý, đội ngũ chuyên gia, giảng viên cao cấp của VAA đến từ các cơ quan Nhà nước, Quốc hội, các cơ quan Chính phủ, KTNN, các trường đại học, học viện, các bộ, ngành, các tập  đoàn kinh tế và các tổ chức nghề nghiệp quốc tế, khu vực. Với đội ngũ nhân lực trình độ cao công tác trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề đã và đang góp phần tạo ra những giá trị khác biệt cho VAA, từ đó mang đến những tri thức, kinh nghiệm thực tiễn để giúp VAA đáp ứng tốt hơn yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của các cơ quan, doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh đất nước ngày càng hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng.

picture2

    Tập huấn giảng viên hướng đẫn chế độ kế toán HCSN Thông tư 24/2024- BTC

Chặng đường 30 năm qua đã đánh dấu sự trưởng thành và phát triển không ngừng, sự cố gắng của tập thể lãnh đạo và cán bộ của VAA. Để Hiệp hội có được những thành tựu như hôm nay là nhờ sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty,… đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính.

Trải qua 30 năm hoạt động từ 1994 đến nay, VAA đã phát triển ngày càng vững mạnh, nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, giữ gìn phẩm chất đạo đức nghề nghiệp phục vụ tốt yêu cầu quản lý kinh tế, tài chính của đất nước, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển nghề nghiệp kế toán và kiểm toán. Đặc biệt, VAA đã tham gia tư vấn xây dựng pháp luật, tham gia sửa đổi, bổ sung các luật, các văn bản liên quan mà Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành yêu cầu. Hiệp hội cũng đã song hành cùng các đơn vị phối hợp bồi dưỡng nghiệp vụ và đào đạo cho các lãnh đạo, cán bộ, nhân viên cập nhật chuyên môn, pháp luật và các văn bản, chế độ của Nhà nước.

Tiếp tục chuyển mình cùng sự phát triển của đất nước

Nhìn lại chặng đường vừa qua, cùng với sự phát triển của đất nước, VAA cũng có những sự chuyển mình mạnh mẽ để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu phát triển của nền kinh tế.

Trong nhiệm kỳ VI vừa qua, VAA đã hoạt động rất tích cực, đạt được nhiều kết quả trên tất cả các mặt hoạt động: mở rộng tổ chức, phát triển hội viên và nâng cao chất lượng hội viên. Các tổ chức hội thành viên đã tham gia tích cực và có hiệu quả các hoạt động tư vấn khoa học, phản biện và giám định xã hội, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức và phát triển năng lực hội viên, tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế, hợp tác với các tổ chức nghề nghiệp trong và ngoài nước.

Tiếp nối những thành công trong suốt chặng đường 30 năm phát triển, đặc biệt là trong nhiệm kỳ VI, Đại hội Đại biểu VAA nhiệm kỳ VII và Kỷ niệm 30 năm thành lập VAA đã được tổ chức trọng thể vào ngày 24/5/2024, với Chủ đề: “Tin cậy – Chuyên nghiệp – Phát triển”. Đại hội là dịp để Hiệp hội tổng kết, đánh giá tình hình và kết quả hoạt động nhiệm kỳ VI và cả 30 năm hoạt động. Đồng thời, xác định phương hướng, nhiệm vụ và biện pháp tăng cường tính chuyên nghiệp của Hiệp hội, tạo lập và tăng lòng tin của xã hội vào nghề nghiệp kế toán, kiểm toán, tăng niềm tin và lòng yêu nghề của đội ngũ những người làm kế toán trong cả nước vào tổ chức nghề nghiệp.

picture3

                       Đoàn Chủ tịch Đại hôi VII nhiệm kỳ 2024 – 2029

Theo đó, VAA sẽ tăng cường tham gia xây dựng và sửa đổi Luật, Nghị định theo yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ. Tư vấn về sửa đổi các thông tư, các văn bản quy phạm pháp luật cho các bộ, ngành trung ương, các địa phương, các tập đoàn, các tổng công ty. Hiệp hội cũng đẩy mạnh hoạt động phối hợp tư vấn đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán, kiểm toán, quyết toán báo cáo tài chính, lập kế hoạch dự toán và quyết toán dự án đầu tư xây dựng cơ bản và các ngành nghề có liên quan. Đào tạo các lớp kế toán trưởng, kế toán viên, kiểm toán viên hành nghề, kiểm toán viên nội bộ, kiểm soát viên nội bộ,… VAA cũng chủ động phối hợp tổ chức, tham gia với tư cách đơn vị phối hợp, hỗ trợ, đơn vị truyền thông,… cho các hoạt động liên quan về nghề nghiệp kế toán – kiểm toán được tổ chức bởi KTNN, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Thuế, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Phát huy hiệu quả công tác đối ngoại, nâng cao vị thế của Hiệp hội

Trên phương diện hợp tác quốc tế, VAA đã, đang và sẽ tiếp tục tham gia tích cực và đầy đủ, trách nhiệm vào các hoạt động nghề nghiệp với tư cách thành viên AFA, IFAC, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thành viên, đóng góp xứng đáng và phát triển nghề nghiệp trong khu vực và trên thế giới.

Trong đó, VAA sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với Viện Kế toán công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW), Hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc (ACCA), Hiệp hội Kế toán công chứng Australia (CPA): xây dựng chương trình đào tạo kế toán chuyên nghiệp, phối hợp tổ chức các cuộc hội thảo nghề nghiệp. Phối hợp với ICAEW tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng về Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS),…

Hoạt động và kết quả đạt được của VAA từ khi thành lập đến nay đã nâng cao vị thế của nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam cả trong nước và quốc tế, khẳng định vai trò của tổ chức nghề nghiệp kế toán và kiểm toán trong nền kinh tế thị trường, mở cửa và hội nhập của Việt Nam, góp phần tích cực vào sự tin cậy, minh bạch của thông tin kinh tế tài chính, kế toán, của nền tài chính quốc gia. Năm 2024, VAA kỷ niệm 30 năm thành lập đồng thời cũng là năm kết thúc hoạt động nhiệm kỳ khóa VI. Sự trưởng thành và những thành tựu đã đạt được là hành trang quan trọng, ý nghĩa để VAA tiếp tục phấn đấu, khẳng định sự tin cậy và chuyên nghiệp, xứng đáng là tổ chức nghề nghiệp có vị thế trong khu vực, là thành viên tích cực của tổ chức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán thế giới.

dh7-4-1

Với sự nỗ lực của toàn thể hội viên và các hội, trong 30 năm qua, Hiệp hội và các tổ chức thành viên cũng như hội viên đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước. Tại Đại hội lần thứ VII và Kỷ niệm 30 năm thành lập VAA đã được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tặng cờ thi đua và nhiều cá nhân tiêu biểu được tặng Bằng khen.

picture5

                                                                                                             ThS. Lê Văn Huệ

Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo