Doanh thu hợp nhất quý I của PVFCCo đạt 3.264 tỷ đồng

11:29 09/05/2023
Cỡ chữ
1(1)
Sản phẩm Đạm Phú Mỹ của PVFCCo ngày càng khẳng định uy tín trên thị trường. / www.tapchiketoankiemtoan.vn

PVFCCo triển khai nhiệm vụ quý I/2023 trong bối cảnh kinh tế thế giới, thị trường năng lượng, thị trường tài chính tiếp tục có những biến động khó đoán định.

Kinh tế thế giới phục hồi chậm, cùng với chính sách thắt chặt tiền tệ ở nhiều quốc gia làm suy giảm nhu cầu tiêu dùng của các đối tác thương mại lớn đã ảnh hưởng đến kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam.

Trong nước, thị trường phân bón cạnh tranh cao, biến động khó lường. Giá khí đầu vào tăng 12% so với kế hoạch, giá bán phân bón trên thị trường giảm nhanh làm ảnh hưởng đến sản xuất và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, sức mua của khách hàng.

Ngay từ đầu năm 2023, Ban lãnh đạo PVFCCo đã nhận định những biến động của thị trường thế giới sẽ khiến tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty khó khăn hơn rất nhiều.

Do đó, Ban lãnh đạo PVFCCo đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và tổ chức triển khai một cách hiệu quả, chủ động bám sát diễn biến thị trường, đặc biệt là biến động giá dầu, khí và phân bón để có các giải pháp quản trị, điều hành sản xuất kinh doanh linh hoạt.

Nhờ vậy, PVFCCo đã hạn chế phần nào tác động bất lợi từ những khó khăn của thị trường, cơ bản đạt được kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý I/2023 như mục tiêu đã đề ra.

Cụ thể, sản lượng sản xuất urê Phú Mỹ ước đạt 216.246 tấn, ước đạt 107% kế hoạch quý I và 28% kế hoạch năm 2023. Sản lượng kinh doanh urê Phú Mỹ đạt 213.167 tấn, ước đạt 116% kế hoạch quý I và 27% kế hoạch năm 2023.

Theo đó, tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý I/2023 của Tổng công ty đều đạt kết quả khả quan.

Dự báo tình hình khó khăn sẽ tiếp tục kéo dài ảnh hưởng tới quý II, thậm chí tới cuối năm 2023, PVFCCo xác định sẽ tập trung nguồn lực vận hành Nhà máy và các Xưởng sản xuất đảm bảo an toàn, ổn định.

Đồng thời tổ chức tốt công tác theo dõi, nắm bắt thông tin thị trường, tình hình tiêu thụ trong nước, cũng như theo sát sự biến động của thị trường thế giới để đưa ra các quyết định kinh doanh tối ưu, phát triển các thị trường mới… nhằm hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2023.

Nguồn: Doanh thu hợp nhất quý I của PVFCCo đạt 3.264 tỷ đồng

https://tapchiketoankiemtoan.vn/

Tuấn Anh
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

partner-02
partner-01
partner-06
partner-04
z4967418710663-050c458c747fadd9be8b2038ca122484

Thông báo