Đề xuất tiếp tục gia hạn thuế, tiền thuê đất cho doanh nghiệp

09:47 24/12/2022
Cỡ chữ

1-3a

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tại Tờ trình số 98/TTr-BTC ngày 6/5/2022, Bộ Tài chính cho biết, mục đích của chính sách là nhằm hỗ trợ khôi phục sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện thúc đẩy xuất khẩu và qua đó tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước (NSNN). Theo đó, đối tượng được đề xuất gia hạn bao là toàn bộ đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ.

Cụ thể về thời gian thực hiện đối với thuế GTGT, dự thảo đề xuất để không ảnh hưởng đến cân đối NSNN trong năm, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn 6 tháng đối với số thuế GTGT từ tháng 3-5/2022 và quý I/2022; gia hạn 5 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 6 và quý II; gia hạn 4 tháng với số thuế GTGT của tháng 7 và gia hạn 3 tháng của số thuế GTGT tháng 8 của doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng áp dụng. Thời gian gia hạn tại điểm này được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế GTGT theo quy định.

Đối với thuế TNDN, để tạo điều kiện hỗ trợ vốn cho DN nhất là trong giai đoạn hiện nay, Bộ  Tài chính đề nghị gia hạn thuế TNDN tạm nộp của quý I, II kỳ tính thuế năm 2022. Thời gian gia hạn là 3 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định. Với đề xuất này, dự kiến số thuế được gia hạn khoảng 51.000-52.000 tỷ đồng.

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế TNCN, GTGT đối với sô tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2022. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp tiền thuế được gia hạn chậm nhất vào ngày 30/12/2022. Dự kiến, số thuế được gia hạn khoảng 15.304 tỷ đồng nhưng số thu NSNN không giảm.

Tại Dự thảo Nghị định, Bộ Tài chính đã đề nghị Chính phủ cho phép gia hạn tiền thuê đất và thuê mặt nước của năm 2022. Bộ Tài chính cho biết, tại Khoản 3 Điều 18 của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, thời hạn nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước hàng năm là 2 kỳ (kỳ 1 nộp 50% chậm nhất là ngày 31/5; kỳ 2 nộp đủ phần còn lại chậm nhất là 31/10).

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị, gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với 50% số tiền thuê đất, thuê mặt nước phát sinh phải nộp năm 2022. Thời gian gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31/5/2022-30/11/2022. Dự kiến số tiền được gia hạn khoảng 3.500-3.700 tỷ đồng.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, việc gia hạn này thì sẽ làm tổng số thuế GTGT được gia hạn từ tháng 3-8/2022 và quý I, II là khoảng 53.300-54.300 tỷ đồng. Tuy nhiên, số thu NSNN của năm 2022 không giảm do doanh nghiệp phải nộp vào trước ngày 31/12/2022. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cho rằng đây là giải pháp cấp bách cần ban hành ngay để kịp thời hỗ trợ cho doanh nghiệp và các đối tượng chịu tác động, vì vậy Bộ tài chính  trình Chính phủ cho phép nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Việc gia hạn nhiều loại thuế, tiền thuê đất, thuê mặt nước cho doanh nghiệp được dư luận đánh giá cao. Theo nhiều chuyên gia kinh tế, việc gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất có ý nghĩa rất lớn đối với doanh nghiệp, bởi trong một thời gian, doanh nghiệp có thêm nguồn vốn lớn, thay vì nộp thuế cho Nhà nước, thì dành nguồn để đầu tư vào sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, từ đó sẽ quay trở lại có đóng góp cho ngân sách.

Theo Việt Dũng/tapchitaichinh.vn

Dẫn theo nguồn: https://tapchitaichinh.vn/co-che-chinh-sach/de-xuat-tiep-tuc-gia-han-thue-tien-thue-dat-cho-doanh-nghiep-347787.html

Sudo Ecommerce
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
z4967418710663-050c458c747fadd9be8b2038ca122484
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo