Đảng bộ Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2022

23:05 30/01/2023
Cỡ chữ

200

Toàn cảnh Hội nghị

                Tại Hội nghị, đồng chí Ngô Sinh Nghĩa – Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty cho biết, trong 06 tháng đầu năm 2022, được sự quan tâm của chính phủ và các Bộ ngành, sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng công ty Phát điện 1, Tập đoàn điện lực Việt Nam; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy Hạ Long, sự, hướng dẫn của các Ban xây dựng Đảng thành ủy Hạ Long và Chính quyền thành phố Hạ Long; Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh và các sở ban ngành của tỉnh Quảng Ninh. Sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng uỷ với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Công ty; đội ngũ cán bộ, đảng viên, NLĐ đã đáp ứng tốt các yêu cầu trong hoạt động SXKD. Ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2022, khi nhận được các văn bản chỉ đạo của Thành ủy Hạ Long, Đảng ủy Công ty đã xây dựng, ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2022; các kế hoạch, nghị quyết, văn bản để chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện; học tập, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, các văn bản chỉ đạo theo hướng dẫn của Thành ủy Hạ Long.

Về công tác xây dựng Đảng Nhằm thực hiện tốt nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hạ Long lần thứ XXV; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết 56-NQ/TU ngày 15/12/2021 của BCH Đảng bộ Thành phố về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn của Đảng bộ, Đảng ủy đã xây dựng Chương trình số 05-CTr/ĐU ngày 25/12/2021 “Chương trình công tác trọng tâm năm 2022 của BCH Đảng bộ Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh”.

Về công tác chính trị, tư tưởng: Đảng uỷ Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, NLĐ nghiêm túc, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới “chủ động thích ứng linh hoạt, đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất”, đảm bảo quá trình hoạt động SXKD Công ty được ổn định, an toàn, có hiệu quả; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, kế hoạch, kết luận, chỉ thị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh, Thành phố và của Đảng bộ Công ty; chính sách pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên, NLĐ của Công ty đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn của Đảng bộ Công ty, của từng chi bộ, đơn vị và các tổ chức đoàn thể.

Công tác tổ chức, cán bộ, Đảng viên: Đảng ủy Công ty đã xây dựng kế hoạch số 36-KH/ĐUngày 18/3/2022 và tổ chức thực hiện tốt công tác rà soát và bổ sung quy hoạch các chức danh nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác quản lý đảng viên, phát triển đảng viên luôn được Đảng bộ quan tâm thực hiện thường xuyên, đúng quy định. Công tác kết nạp đảng viên mới và công nhận đảng viên chính thức thường xuyên được Đảng bộ Công ty quan tâm, chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc thực hiện tốt; Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đảng viên luôn được Đảng ủy Công ty quan tâm triển khai thực hiện tốt, đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc sắp xếp công việc tạo điều kiện để 71 đảng viên, CBCNV tiếp tục đi học lớp Trung cấp LLCT-HC hệ không tập trung, khóa học 2020-2022 và tham gia kỳ thi tốt nghiệp do Trường đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tổ chức vào các ngày 23, 24/4/2022…

Công tác kiểm tra, giám sát của BCH Đảng bộ, UBKT Đảng ủy luôn được quan tâm thực hiện theo Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022. Đảng bộ đã kịp thời sửa đổi, bổ sung chương trình, kế hoạch giám sát của Đảng bộ Công ty; chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của UBKT Đảng ủy Công ty toàn khóa và năm 2022 cho đúng hướng dẫn của Thành ủy Hạ Long và phù hợp với tình hình thực tiễn của Đảng bộ Công ty.

Bên cạnh đó Đảng bộ vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức: Tháng 5 hàng năm thường là tháng cao điểm của mùa khô, các Nhà máy Nhiệt điện được huy động tối đa công suất, tuy nhiên năm này mưa lũ đến sớm ít nhiều cũng ảnh hưởng đến kế hoạch huy động công suất, giá thị trường giảm rất thấp. Cùng với đó, việc tổ chức các Hội nghị tuyên truyền triển khai các chủ trương, đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ở Đảng bộ Công ty còn có những khó khăn nhất định do: Đa số cán bộ, đảng viên, đoàn viên, NLĐ trong Công ty thực hiện chế độ làm việc theo ca, kíp sản xuất; dịch bệnh Covid-19 cũng gây ảnh hưởng nhất định; hầu hết cán bộ làm công tác đảng các cấp ở Đảng bộ đều làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, khối lượng các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của các cấp ủy cấp trên rất lớn (Tính từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 30/6/2022 có 343 văn bản hướng dẫn, chỉ đạo) với số nhân lực như hiện nay và thời gian thực hiện, xử lý ngắn dẫn đến kết quả một số mặt công tác còn chưa đảm bảo tiến độ yêu cầu…

201

Đ/c Ngô Sinh Nghĩa – Phó bí thư Đảng bộ, Tổng giám đốc Công ty báo cáo sơ kết công tác Đảng 06 tháng đầu năm 2022

Để triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo tại Hội nghị: “Báo cáo đã phân tích các kết quả đã đạt được và những hạn chế trong công tác Đảng 6 tháng đầu năm, các chi bộ cần tiếp thu và bổ sung vào chương trình 6 tháng cuối năm từ đó đưa ra chương trình hành động phù hợp; Công tác kiểm tra, giám sát cần được đẩy mạnh và kịp thời theo chương trình của Thành ủy; Công tác luân chuyển cán bộ, chuyển đổi các chức danh công việc, tiếp tục rà soát định biên là công tác cần được chú trọng, Đảng ủy chỉ đạo các đoàn thể để chào mừng các ngày lễ lớn, lễ kỉ niệm 20 năm thành lập Công ty, mở các lớp bồi dưỡng chính trị, xếp loại đánh giá Đảng viên….”. Bên cạnh đó Bí thư Đảng bộ cũng nghiêm túc phê bình các công tác còn tồn đọng: Nguyên tắc tập trung dân chủ còn hạn chế; Các chi bộ chưa có chuyên đề cụ thể trong sinh hoạt định kì. Cuối cùng, đồng chí hi vọng các Đảng viên trong Đảng bộ luôn làm tốt mọi nhiệm vụ chính trị cũng như chuyên môn, góp phần vào sự thành công của Công ty.

202

Đ/c Nguyễn Tuấn Anh – Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu chỉ đạo

Cũng tại Hội nghị, chi bộ Phân xưởng Nhiên liệu đã vinh dự được nhận bằng khen của Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh. Trong 5 năm vừa qua Thành ủy thành phố Hạ Long, Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh đã ghi nhận thành tích mà chi bộ Phân xưởng Nhiên liệu đã đạt được, đây cũng là niềm vinh dự của Đảng bộ Công ty.

204

Chi bộ phân xưởng Nhiên liệu nhận bằng khen của Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh

Trong 6 tháng cuối năm 2022, Đảng ủy tiếp tục thực hiện tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của Công ty, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như sau: Phát động thi đua lao động sản xuất quyết tâm phấn đấu với mục tiêu hoàn thành và hoàn thanh vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh; tiếp tục chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện thường xuyên việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng gắn với việc học tập Nghị quyết và chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”theo chuyên đề năm 2022 và chuyên đề toàn khóa…; Chủ động tuyên truyền, tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh. Phát huy hiệu quả công tác đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá thông tin giả, sai sự thật, xấu, độc, nhất là trên không gian mạng; Triển khai thực hiện Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Tổng công ty phát điện 1 về việc nâng cao chất lượng hoạt động công tác ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường trong Tổng công ty phát điện 1 và Lãnh đạo công tác quốc phòng, quân sự năm 2022; Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, chuyên môn thực hiện tốt công tác chuẩn bị, tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước của Tỉnh, Thành phố và tổ chức thành công kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Công ty đảm bảo thiết thực hiệu quả; phát động các phong trào văn hóa, thể thao trong Công ty; triển khai thực hiện tổng kết công tác Đảng, đoàn thể, chuyên môn năm 2022.

 Với những kết quả đã đạt được và những mục tiêu, kế hoạch 06 tháng cuối năm 2022, Đảng bộ Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh từng bước hoàn chỉnh. Các Đảng viên cùng nhau đoàn kết xây dựng một tập thể vững mạnh, góp phần vào việc xây dựng hình ảnh của Đảng bộ Công ty./.

Theo: PV

Sudo Ecommerce
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo