Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

10:03 24/06/2023
Cỡ chữ

tr-thinh-1687098727

Quyết định số 167/QĐ-XPHC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xác định mức phạt là 85.000.000 đồng, tuân theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Nguyên nhân chính của việc xử phạt là do công ty không thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh đã không công bố thông tin định kỳ với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về các tài liệu quan trọng bao gồm báo cáo tài chính năm 2020, báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020, và tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020.

Việc công bố thông tin định kỳ là một yêu cầu quan trọng trong lĩnh vực chứng khoán để đảm bảo sự minh bạch và tin cậy trong hoạt động tài chính của công ty. Các tài liệu công bố, như báo cáo tài chính, báo cáo về sử dụng nguồn vốn và tình hình thanh toán, cung cấp thông tin quan trọng cho các nhà đầu tư và cổ đông để đánh giá tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của công ty.

truong thinh 2

Thông báo của UBCKNN phạt công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh

Thông qua việc xử phạt này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước muốn nhấn mạnh sự quan trọng của việc tuân thủ quy định công bố thông tin trong lĩnh vực chứng khoán, đồng thời tạo điều kiện công bằng cho các nhà đầu tư và cổ đông trong việc đánh giá và đưa ra quyết định đầu tư.

https://tapchiketoankiemtoan.vn/

Tuấn Anh
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

partner-02
z4967418710663-050c458c747fadd9be8b2038ca122484
partner-01
partner-06
partner-03
partner-04
partner-07
partner-08
partner-09

Thông báo