Ban Quản Lý Các Khu Công Nghiệp tỉnh Hòa Bình xây dựng và phát triển thu hút đầu tư.

16:45 30/01/2023
Cỡ chữ

Hầu hết KCN của tỉnh đều nằm tại các vị trí, giao thông thuận lợi (Quốc lộ 6, đường Hồ Chí Minh, vùng động lực phát triển kinh tế của tỉnh), công tác quy hoạch các KCN của tỉnh có tầm nhìn chiến lược, phát triển lâu dài, thúc đẩy phát triển các vùng động lực kinh tế, phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, bổ sung vào quy hoạch các KCN Việt Nam đến năm 2020;  được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp của các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố, sự năng động của các chủ đầu tư hạ tầng các KCN, đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ, tăng cường phối hợp với các cơ quan có chức năng xúc tiến đầu tư nước ngoài như JICA, JETRO, Vietnam Investment Network,… Ban Quản lý đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư dưới nhiều các hình thức khác nhau nhằm vận động, kêu gọi, thu hút và lựa chọn các nhà đầu tư vào các KCN của tỉnh, kết quả đến nay là: Thu hút các chủ đầu tư hạ tầng các KCN: có 04 KCN có chủ đầu tư hạ tầng gồm các Khu công nghiệp: Lương Sơn, bờ trái Sông Đà, Yên Quang và Nhuận Trạch.

Công tác đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật các KCN được xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong công tác phát triển các KCN của tỉnh. Vì vậy, Ban Quản lý đã xây dựng, đề xuất Danh mục và tổ chức triển khai đầu tư các dự án, công trình, hạng mục hạ tầng kỹ thuật các KCN bằng vốn ngân sách; đồng thời yêu cầu các chủ đầu tư hạ tầng các KCN cam kết, tổ chức triển khai đầu tư đúng lộ trình, tiến độ đầu tư; kiên quyết xử lý đối với những trường hợp vi phạm quy định của pháp luật.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý đã tích cực chủ động, triển khai công tác quản lý nhà nước trực tiếp đối với các KCN trên địa bàn tỉnh. Từ khâu tiếp nhận, cấp chứng nhận đăng ký đầu tư đến quá trình triển khai các thủ tục hành chính về xây dựng, môi trường, lao động,…của các dự án được thực hiện theo đúng quy trình, quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nhanh chóng triển khai thực hiện đầu tư, đưa dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

       Công tác quản lý đầu tư, xây dựng: Ban Quản lý xây dựng và thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đầu tư, xây dựng,…,hướng dẫn, hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ, các thủ tục nhanh gọn, đúng quy định; kiểm tra, giám sát các dự án trong quá trình triển khai, kịp thời phát hiện và xử lý những vi phạm theo quy định.

       Công tác quản lý môi trường: Các dự án đầu tư vào KCN thực hiện việc lập Báo cáo đánh giá tác động và xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường, xây dựng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo cam kết trước khi dự án đi vào hoạt động. Nhìn chung, các dự án trong KCN đã chấp hành khá tốt các quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường.

       Công tác quản lý lao động: Thực hiện tốt công tác quản lý lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong các KCN bắt đầu năm 2008, số lao động làm việc tại các KCN chỉ có 380 lao động, đến nay sau 14 năm, số lao động làm việc trong các KCN đã tăng lên hơn 20.000 lao động. Hàng năm, Ban Quản lý đã phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cho chủ sử dụng và người lao động về pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác quản lý lao động, tiền lương, an toàn lao động; thường xuyên bám sát, nắm bắt tình hình, xử lý kịp thời những mâu thuẫn trong các doanh nghiệp trên nguyên tắc tạo điều kiện cho doanh nghiệp và đảm bảo lợi ích của người lao động, được các doanh nghiệp và công nhân lao động tin tưởng, ủng hộ; công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc tại các KCN được triển khai đúng quy định; tổ chức Công đoàn các KCN cũng đã phối hợp với các cấp công đoàn phát động các phong trào thể thao, văn nghệ sâu rộng trong doanh nghiệp, được các doanh nghiệp đánh giá cao. Đồng thờii, Ban Quản lý đã phối hợp với Công an tỉnh, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự; tổ chức tập huấn nghiệp vụ, diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy cho các doanh nghiệp KCN.

Với phương châm luôn đồng hành, ủng hộ, hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến nghiên cứu, khảo sát, đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh tại tỉnh Hòa Bình. Trong những năm qua, Tỉnh Hòa Bình không ngừng nỗ lực, thúc đẩy công tác hỗ trợ doanh nghiệp, coi doanh nghiệp là đối tượng phục vụ, bảo vệ, gỡ bỏ mọi rào cản, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, tạo động lực cho doanh nghiệp và các thành phần kinh tế phát triển được tự do kinh doanh theo quy định của pháp luật; cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp,… tăng cường đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp ở các cấp khác nhau; phát huy hiệu quả của chính quyền điện tử, khuyến khích doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính qua mạng; rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo hướng rõ ràng, chính xác, thông thoáng, cắt giảm tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phong cách làm việc chuyên nghiệp và thân thiện, thay đổi tư duy và hành động từ quản lý sang phục vụ, đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo môi trường hợp tác cởi mở với nhà đầu tư.

Sudo Ecommerce
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
z4967418710663-050c458c747fadd9be8b2038ca122484
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo