5 tháng, PVEP nộp ngân sách nhà nước 2.375 tỷ đồng

06:00 07/06/2023
Cỡ chữ
3 (1)
Người lao động tại công trình dầu khí. Ảnh: PVN

Tính chung 5 tháng, tổng sản lượng khai thác của PVEP là 1,52 triệu tấn quy dầu (toàn dự án là 3,07 triệu tấn quy dầu), đạt 113% kế hoạch Tập đoàn.

Trong đó, sản lượng dầu và condensate tháng 5 là 0,21 triệu tấn (toàn dự án là 0,41 triệu tấn quy dầu), đạt vượt 13% kế hoạch; cộng dồn 5 tháng là 1,02 triệu tấn (toàn dự án là 2,02 triệu tấn), đạt 108% kế hoạch.

Theo ông Trần Hồng Nam - Tổng Giám đốc PVEP, sản lượng khai thác dầu và khí của Tổng công ty đạt cao hơn kế hoạch Tập đoàn giao chủ yếu nhờ vào đa số các mỏ trong nước khai thác ổn định.

Trong đó, PVEP đã vận hành khai thác an toàn các mỏ/dự án, đồng thời tối ưu công tác quản lý và khai thác mỏ, duy trì lưu lượng khai thác các giếng tối đa trong ngưỡng an toàn.

Bên cạnh đó, PVEP và các dự án đã tiến hành thực hiện sớm chiến dịch bắn mở vỉa/WSO cho 11 giếng mỏ Tê Giác Trắng, 5 giếng Lô PM3 CAA, bắn vỉa HST-4P để gia tăng sản lượng và tối ưu khoảng bắn vỉa đưa 9 giếng mới vào khai thác.

Các mỏ hoàn thành/hoàn thành vượt mức kế hoạch Tập đoàn giao tháng 5 gồm: cụm mỏ Sư Tử (Lô 15-1), Lô PM3 CAA & 46CN, Tê Giác Trắng (Lô 16-1), Đại Hùng (Lô 05-1a), mỏ BRS (Lô 433a/416b)...

Trên cơ sở khai thác được và do nhu cầu khí tăng cao nên sản lượng khí bán ra tháng 5 là 107 triệu m3 (Toàn dự án là 217 triệu m3), đạt 130% kế hoạch Tập đoàn giao; cộng dồn 5 tháng là 503 triệu m3 (Toàn dự án là 1.049 triệu m3), vượt 22% kế hoạch.

Trong công tác phát triển mỏ, PVEP và Nhà điều hành tiếp tục thực hiện các công việc phát triển mỏ Đại Hùng Pha 3, mỏ Sư Tử Trắng Pha 2B (Lô 15-1), mỏ KNT&KTN (Lô 09-2/09), Lô B, mỏ Cá Voi Xanh (Lô 117-119), mỏ BRS pha 2/MOM (Lô 433a&416b).

Đáng chú ý, trong tháng 5, PVEP đã tiến hành bốc bán 12 chuyến dầu/condensate, trong đó phần PVEP xấp xỉ 1,14 triệu thùng, toàn dự án xấp xỉ 3,69 triệu thùng.

Trong đó, 12 chuyến dầu tháng 5/2023 gồm Lô 15-1 (03 chuyến), Lô 16-1 (02 chuyến), Lô 15-2 (02 chuyến), Lô PM3CAA (02 chuyến), Lô 09-3/12 (01 chuyến), Lô 09-2 (01 chuyến), Lô 12W (01 chuyến).

Cộng dồn 5 tháng, đã tiến hành bốc bán 53 chuyến dầu/condensate, phần PVEP khoảng 6,03 triệu thùng, toàn dự án xấp xỉ 15,53 triệu thùng.

Về bán khí, tháng 5 khí xuất bán phần PVEP là 71 triệu m3, toàn dự án là 182 triệu m3. Cộng dồn 5 tháng khí xuất bán phần PVEP là 350 triệu m3, toàn dự án là 845 triệu m3.

Nhờ đó, PVEP hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính tháng 5 và 5 tháng năm 2023. Tổng doanh thu tháng 5/2023 phần PVEP là 3.437 tỷ đồng (toàn dự án là 6.951 tỷ đồng), đạt 141% kế hoạch; cộng dồn 5 tháng là 16.037 tỷ đồng (toàn dự án là 32.331 tỷ đồng), đạt 133% kế hoạch 5 tháng và 56% kế hoạch năm.

Nộp ngân sách nhà nước của PVEP trong tháng 5 là 1.231 tỷ đồng, đạt 141% kế hoạch tháng; cộng dồn 5 tháng là 2.375 tỷ đồng, đạt 161% kế hoạch 5 tháng và 68% kế hoạch năm, lãi nước chủ nhà 5 tháng là 2.375 tỷ đồng.

Trong tháng 6/2023, PVEP đặt mục tiêu duy trì vận hành thiết bị khai thác ổn định với kế hoạch sản lượng khai thác là 0,27 triệu tấn quy dầu.

Ứng phó với giá dầu thế giới đầu tháng 5 suy giảm mạnh, tới hơn 5% so với tháng trước, PVEP đã tiếp tục triển khai các giải pháp quản trị biến động, vận hành khai thác các mỏ/dự án một cách an toàn. Các diễn biến thời tiết nguy hiểm trên Biển Đông được theo dõi chặt chẽ nhằm chủ động ứng phó kịp thời, bảo đảm an toàn cho các hoạt động, công trình dầu khí trong mọi tình huống.

Ông Trần Hồng Nam - Tổng Giám đốc PVEP

Nguồn: 5 tháng, PVEP nộp ngân sách nhà nước 2.375 tỷ đồng

https://tapchiketoankiemtoan.vn/

Tuấn Anh
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
z4967418710663-050c458c747fadd9be8b2038ca122484
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo