Vi phạm hành chính về thuế, Công ty cổ phần FPT bị xử phạt

0
75

(TCKT&KT online) – Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội Mai Sơn vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty Cổ phần FPT (mã cổ phiếu FPT).

Theo quyết định của Cục Thuế TP. Hà Nội tổng số tiền phạt khai sai, truy thu và tiền chậm nộp mà FPT phải nộp vào ngân sách Nhà nước là hơn 75,6 triệu đồng

Cụ thể, theo Quyết định số 36946/QĐ-CTHN-TKKT10-XPVHC của Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội ban hành ngày 29/7, FPT bị xử phạt do đã có các hành vi vi phạm các quy định về thuế giá trị gia tăng, vi phạm khoản 5 điều 10, Thông tư số 156 ban hành năm 2013 của Bộ Tài chính.

Theo đó, phạt tiền khai sai mức 20% trên số thuế tăng thêm qua thanh tra theo quy định của luật Quản lý thuế số 38 do Quốc hội ban hành năm 2019 và Nghị định 129 do Chính phủ ban hành năm 2013. Hành vi vi phạm là kê khai sai dẫn tới thiếu số tiền thuế phải nộp gần 10 triệu đồng.

Bên cạnh đó, FPT cũng bị phạt thêm 2 triệu đồng theo Nghị định số 125 do Chính phủ ban hành năm 2020 do có hành vi khai sai các chỉ tiêu trên tờ khai thuế (khai sai chỉ tiêu doanh thu 0% trên tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng 3/2021).

Cục Thuế TP.Hà Nội yêu cầu bắt buộc FPT nộp đủ số tiền thuế hơn 49,6 triệu đồng thuế giá trị gia tăng; tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng là hơn 14 triệu đồng. Số tiền chậm nộp tiền thuế được tính đến hết ngày 23/6/2022. FPT tự tính và nộp số tiền chậm nộp kể từ ngày 24/6/2022 đến ngày nộp đủ số tiền thuế thiếu vào ngân sách nhà nước. Tổng số tiền truy thu, phạt khai sai và tiền chậm nộp là hơn 75,6 triệu đồng.

Quyết định này có hiệu lực kể ngày 29/7, FPT phải chấp hành quyết định trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận được quyết định. Trong thông báo ngày 1/8, FPT cho biết đã nộp đủ số tiền trên theo đúng quy định.

Lê Chí