Toàn Ngành cần nỗ lực, dốc sức thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao

0
125

(TCKT&KT online) – Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, Phụ trách Kiểm toán nhà nước (KTNN) Ngô Văn Tuấn tại cuộc họp giao ban tháng 9/2022 toàn Ngành diễn ra ngày 11/10, tại Hà Nội.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, Phụ trách Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn phát biểu ý kiến chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: N.LỘC

Theo dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 9/2022 và kế hoạch công tác tháng 10/2022 được trình bày tại cuộc họp, trong tháng 9/2022, toàn Ngành đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ công tác theo kế hoạch đề ra. Nổi bật là KTNN đã hoàn thành Báo cáo của Tổng Kiểm toán nhà nước về công tác năm 2022 và dự kiến Kế hoạch kiểm toán năm 2023 của KTNN phục vụ Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV; công tác kiểm toán diễn ra theo đúng tiến độ và không để xảy ra sai sót. KTNN đã tổ chức đón tiếp chu đáo Đoàn Chủ tịch KTNN Lào sang thăm và làm việc với KTNN Việt Nam; tổ chức thành công 02 đoàn ra sang thăm và làm việc tại Canada và Indonesia… 

Bên cạnh đó, các công tác tổ chức cán bộ và đào tạo; công tác xây dựng văn bản pháp luật và văn bản quản lý; công tác công nghệ thông tin,… tiếp tục được các đơn vị triển khai thực hiện theo thẩm quyền, đảm bảo yêu cầu về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công tác. 

Trên cơ sở kế hoạch công tác của Ngành và từng đơn vị, cũng như chỉ đạo của lãnh đạo KTNN, dự thảo Báo cáo cũng xác định những nhiệm vụ trọng tâm toàn Ngành, từng đơn vị phải tập trung triển khai thực hiện trong tháng 10, cũng như từ nay đến hết năm 2022.
 

Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành IV Hoàng Phú Thọ phát biểu ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: N.LỘC

Tại cuộc họp, các ý kiến đã tập trung trao đổi, làm rõ những vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác, đặc biệt là nhiệm vụ kiểm toán; đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán của KTNN. 

Phát biểu ý kiến chỉ đạo cuộc họp, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, Phụ trách KTNN Ngô Văn Tuấn yêu cầu thủ trưởng các đơn vị kiểm toán, các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát các đoàn kiểm toán; tiếp tục quán triệt, chỉ đạo đơn vị thực hiện nghiêm Chỉ thị số 154/CT-KTNN ngày 28/02/2022 của Tổng Kiểm toán nhà nước về tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm toán năm 2022; Chỉ thị số 62-CT/BCSĐ ngày 25/5/2022 của Ban cán sự Đảng về thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư – Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo ngày 27/4/2022 về thực hiện kiến nghị kiểm toán; Chương trình hành động số 17-Ctr/BCSĐ ngày 11/2/2022 của Ban cán sự đảng về thực hiện các nghị quyết của Quốc hội tại kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XV… 

Lưu ý đối với công tác xây dựng văn bản pháp luật, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng các văn bản, cũng như lưu ý các đơn vị có liên quan quan tâm triển khai nhiệm vụ này. “Vụ Pháp chế đôn đốc các đơn vị khẩn trương, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý năm 2022; tham mưu xây dựng chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý năm 2023 của KTNN” – Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách nhấn mạnh và lưu ý Vụ Pháp chế tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho lãnh đạo KTNN xây dựng văn bản Pháp luật về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTNN. 
 

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: N.LỘC

Liên quan đến công tác tuyên truyền, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách yêu cầu trong thời gian tới, công tác này cần phải được đẩy mạnh hơn nữa để các người dân, toàn xã hội hiểu hơn về hoạt động của KTNN.

Đưa ra lưu ý chung với các đơn vị trong Ngành, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách yêu cầu các đơn vị phải tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, căn cứ vào kế hoạch công tác của đơn vị, chỉ đạo của lãnh đạo KTNN, nhất là trong bối cảnh năm 2022 sắp kết thúc với nhiều công việc gấp rút cần giải quyết.
 

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách Ngô Văn Tuấn: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, từng bộ phận, cá nhân phải nêu cao trách nhiệm, nỗ lực cao nhất và hướng đến lợi ích chung của Ngành, của đơn vị, rộng hơn là cho đất nước.

Tại Hội nghị, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách cũng thông báo nhanh về kết quả Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị có trách nhiệm tìm hiểu, nắm vững và quán triệt các nội dung này tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị và vận dụng vào trong thực hiện nhiệm vụ công tác của từng đơn vị, cá nhân./. 

Theo N.LỘC/baokiemtoannhanuoc.vn
Dẫn theo nguồn: http://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/toan-nganh-can-no-luc-doc-suc-thuc-hien-tot-moi-nhiem-vu-duoc-giao-156610