E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
chủ nhật, 05/02/2023

GS.TS. Đoàn Xuân Tiên được bầu làm Phó Chủ tịch Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) Khóa VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024

GS.TS. Đoàn Xuân Tiên được bầu làm Phó Chủ tịch Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) Khóa VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024 01/12/2021
(TCKT&KT online) – Nghị quyết Đại hội VI và Quyết nghị của Ban Chấp hành trong Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Khóa VI, lần thứ 02 ngày 29/06/2019: “Trong nhiệm kỳ 5 năm, Ban Chấp hành có quyền và nhiệm vụ xem xét, quyết định hoặc giao cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành xem xét, quyết định miễn nhiệm hoặc cho thôi nhiệm vụ Ủy viên Ban Chấp hành, Uỷ viên Ban Kiểm tra. Vì các lý do không thể tham gia công việc của Ban Chấp hành Hội, bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Uỷ viên Ban Kiểm tra có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tham gia công việc của Hội”.

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) lần thứ 6, Khóa VI

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) lần thứ 6, Khóa VI 15/11/2021
(TCKT&KT online) – Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) lần thứ 6, Khóa VI đã được tổ chức vào Sáng 06/11/2021, tham dự qua nền tảng ZOOM.
Thong ke
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top