E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
chủ nhật, 05/02/2023

Thư mời Tham dự kỳ sinh hoạt lần thứ 10 năm 2022 của Câu lạc bộ kế toán trưởng toàn quốc với chủ đề Quản trị Doanh nghiệp theo tiêu chuẩn OECD

10:16 17/10/2022
(TCKT&KT online) - THƯ MỜI Tham dự kỳ sinh hoạt lần thứ 10 năm 2022 của Câu lạc bộ kế toán trưởng toàn quốc với chủ đề QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN OECD
Bình luận: 0
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top