THƯ MỜI Tham dự kỳ sinh hoạt lần thứ 10 năm 2022 của Câu lạc bộ kế toán trưởng toàn quốc với chủ đề QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN OECD

0
89

(TCKT&KT online) –  THƯ MỜI Tham dự kỳ sinh hoạt lần thứ 10 năm 2022 của Câu lạc bộ kế toán trưởng toàn quốc với chủ đề QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN OECD

File đính kèm

Mẫu_Thư_mời_sinh_hoạt_kỳ_10_22.pdf