Thông Cáo Báo chí của Viện Kiểm toán Nội bộ Quốc tế (IIA Global) và Liên đoàn Châu Á của Viện Kiểm toán Nội bộ Quốc tế (ACIIA)

0
18

 IIA Global: Bolivia, Honduras, Senegal, và Việt Nam gia nhập mạng lưới Viện Kiểm toán Nội bộ danh giá

LAKE MARY, Fla. (ngày 12 tháng 9, 2022) — Viện Kiểm toán Nội bộ Quốc tế (IIA) – Tổ chức Kiểm toán Nội bộ dẫn đầu về chuẩn mực, chứng chỉ, đào tạo, nghiên cứu và hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ toàn cầu – đã thông qua sự gia nhập của bốn liên kết thành viên mới vào mạng lưới toàn cầu. IIA có hơn 218.000 thành viên, được phục vụ bởi mạng lưới toàn cầu của 112 liên kết thành viên quốc tế và hơn 150 phân viện Bắc Mỹ, đại diện cho gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các liên kết thành viên mới gồm Bolivia, Honduras, Senegal, và Việt Nam chính thức có khuôn khổ hợp lệ để hỗ trợ các Kiểm toán viên nội bộ tại khu vực của họ hoạt động theo chuẩn mực kiểm toán nội bộ được chấp nhận toàn cầu, như đã được thể hiện trong Chuẩn mực Quốc tế của IIA về việc hành nghề Kiểm toán nội bộ, bao gồm Chuẩn mực Quốc tế về Thực hành Chuyên môn Kiểm toán Nội bộ (IPPF).

Mất gần hai năm để đạt được cột mốc này. Mỗi một liên kết thành viên mới được công nhận đều làm việc mật thiết với các cố vấn kỳ cựu để hình thành nền tảng cần thiết cho tổ chức và hoàn tất quá trình chuẩn bị lâu dài. Họ sau đó phải giải trình với Ủy ban Quan hệ Quốc tế của IIA (The IIA’s Institute Relations Committee) về các chiến lược phát triển bền vững, sự cam kết thực hiện theo các chuẩn mực đạo đức, cũng như chứng minh được năng lực quản trị và tuân thủ mạnh mẽ. Mỗi liên kết thành viên cũng thành lập một Ủy ban thành lập (Formation Committee), nay là ban lãnh đạo của từng liên kết thành viên, bao gồm chủ tịch, phó chủ tịch, thủ quỹ, thư ký và chủ tịch hội viên.

Các liên kết thành viên này sẽ hoạt động theo phạm vi đầy đủ tuân thủ theo các chuẩn mực kiểm toán nội bộ của IIA, và được toàn quyền tiếp cận với nhiều hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, công cụ, nguồn lực và khả năng hợp tác với các đối tác địa phương trong việc phát triển và cung cấp đào tạo chuyên môn cho các kiểm toán viên nội bộ, những người mong muốn đạt được chứng chỉ kiểm toán nội bộ được công nhận toàn cầu, chẳng hạn như Chứng chỉ kiểm toán viên nội bộ (CIA), hay Chương trình kiểm toán nội bộ nền tảng (Internal Audit Practitioner program).

Thông tin về các liên kết thành viên mới thành lập:

  • IIA Bolivia – Trụ sở đặt tại La Paz, Bolivia, phục vụ khu vực Nam Mỹ
  • IIA Honduras – Trụ sở đặt tại Tegucigalpa, Honduras, phục vụ khu vực Trung Mỹ
  • IIA Senegal – Trụ sở đặt tại Dakar, Senegal, phục vụ khu vực Tây Phi
  • IIA Việt Nam – Trụ sở đặt tại Hà Nội, Việt Nam, phục vụ khu vực Châu Á Thái Bình Dương

“Tôi tự hào đánh dấu sự kiện quan trọng này và chào đón Bolivia, Honduras, Senegal và Việt Nam gia nhập IIA.” Anthony Pugliese, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của IIA, có trụ sở tại Lake Mary, FL, USA, phát biểu “Tôi mong chờ được làm việc với ban lãnh đạo của các liên kết thành viên, những người đã góp phần tạo nên sự kiện này và tạo cơ hội để tôi cam kết cùng hợp tác với họ trong việc thúc đẩy các thông lê kiểm toán nội bộ tốt nhất tại khu vực của họ cũng như phát triển lợi ích cho các chuyên gia kiểm toán nội bộ toàn cầu. Đây là thời điểm thích hợp nhất để trở thành một Kiểm toán viên Nội bộ, tôi hân hạnh chào mừng và có lòng tin rằng sự gia nhập của các liên kết thành viên này sẽ thúc đẩy các nỗ lực và duy trì tính chính trực trong nghề nghiệp của chúng tôi.”

Về Viện Kiểm toán Nội bộ Quốc tế

Viện Kiểm toán Nội bộ Quốc tế (IIA) là một tổ chức nghề nghiệp quốc tế phi lợi nhuận phục vụ hơn 218.000 thành viên toàn cầu và đã trao 180.000 chứng chỉ Kiểm toán nội bộ (CIA) toàn thế giới. Thành lập từ năm 1941, IIA được công nhận rộng rãi toàn thế giới với vai trò là Tổ chức dẫn đầu về chuẩn mực, chứng chỉ, đào tạo, nghiên cứu và hướng dẫn chuyên môn. www.theiia.org.

Link bài viết gốc tại đây: https://www.theiia.org/en/content/communications/press-releases/2022/september/the-institute-of-internal-auditors-welcomes-four-new-affiliates-to-its-global-federation/

ACIIA: Việt Nam gia nhập mạng lưới Viện Kiểm toán nội bộ danh giá

LAKE MARY, Fla. (ngày 12 tháng 9, 2022) — Viện Kiểm toán Nội bộ Quốc tế (IIA) – Tổ chức Kiểm toán Nội bộ dẫn đầu về chuẩn mực, chứng chỉ, đào tạo, nghiên cứu và hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ toàn cầu – đã thông qua sự gia nhập liên kết thành viên IIA Việt Nam vào mạng lưới toàn cầu. IIA Việt Nam gia nhập mạng lưới có hơn 218.000 thành viên, được phục vụ bởi mạng lưới toàn cầu với 112 liên kết thành viên quốc tế và hơn 150 phân viện Bắc Mỹ, đại diện cho gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Với tư cách là thành viên mới, IIA Việt Nam chính thức có khuôn khổ hợp lệ để hỗ trợ các Kiểm toán viên nội bộ tại khu vực Châu Á hoạt động theo chuẩn mực kiểm toán nội bộ được chấp nhận toàn cầu, như đã được thể hiện trong Chuẩn mực Quốc tế của IIA về việc hành nghề Kiểm toán nội bộ, bao gồm Chuẩn mực Quốc tế về Thực hành Chuyên môn Kiểm toán Nội bộ (IPPF).

Mất gần hai năm để đạt được cột mốc này. Ủy ban thành lập tại Việt Nam (The Vietnam Formation Committee) đã làm việc chặt chẽ với cố vấn kỳ cựu Stephen Coates để hình thành nền tảng cần thiết cho tổ chức và hoàn tất quá trình chuẩn bị lâu dài. Họ sau đó phải giải trình với Ủy ban Quan hệ Quốc tế của IIA (The IIA’s Institute Relations Committee) về các chiến lược phát triển bền vững, sự cam kết thực hiện theo các chuẩn mực đạo đức, cũng như chứng minh được năng lực quản trị và tuân thủ mạnh mẽ. Ủy ban thành lập tại Việt Nam, nay là ban lãnh đạo liên kết thành viên, bao gồm chủ tịch, phó chủ tịch, thủ quỹ, thư ký và chủ tịch hội viên.

IIA Việt Nam sẽ hoạt động theo phạm vi đầy đủ tuân thủ theo các chuẩn mực kiểm toán nội bộ của IIA, và được toàn quyền tiếp cận với nhiều hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, công cụ, nguồn lực và khả năng hợp tác với các đối tác địa phương trong việc phát triển và cung cấp đào tạo chuyên môn cho các kiểm toán viên nội bộ, những người mong muốn đạt được chứng chỉ kiểm toán nội bộ được công nhận toàn cầu, chẳng hạn như Chứng chỉ kiểm toán viên nội bộ (CIA), hay Chương trình kiểm toán nội bộ nền tảng (Internal Audit Practitioner program).

“Tôi tự hào đánh dấu sự kiện quan trọng này và chào đón Bolivia, Honduras, Senegal và Việt Nam gia nhập IIA.” Anthony Pugliese, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của IIA, có trụ sở tại Lake Mary, FL, USA, phát biểu “Tôi mong chờ được làm việc với ban lãnh đạo của các liên kết thành viên, những người đã góp phần tạo nên sự kiện này và tạo cơ hội để tôi cam kết cùng hợp tác với họ trong việc thúc đẩy các thông lê kiểm toán nội bộ tốt nhất tại khu vực của họ cũng như phát triển lợi ích cho các chuyên gia kiểm toán nội bộ toàn cầu. Đây là thời điểm thích hợp nhất để trở thành một Kiểm toán viên Nội bộ, tôi hân hạnh chào mừng và có lòng tin rằng sự gia nhập của các liên kết thành viên này sẽ thúc đẩy các nỗ lực và duy trì tính chính trực trong nghề nghiệp của chúng tôi.”

Về Liên đoàn Châu Á của Viện Kiểm toán Nội bộ Quốc tế (ACIIA)

  • Chủ tịch: Sophia Yan Zhong Xin, CIA, CCSA, CRMA
  • Phó chủ tịch: Stephen Coates, CIA, CISA, CGAP, CRMA
  • Thư ký danh dự: Alan Chang Kong Chong, CIA
  • Thủ quỹ danh dự: Michael Gallego, CPA

Tầm nhìn sứ mệnh của ACIIA là trở thành tiếng nói chính thức của khu vực, đại diện cho các chuyên gia Kiểm toán Nội bộ: bảo vệ giá trị cốt lõi, thúc đẩy các thông lệ tốt nhất và cung cấp các dịch vụ tốt nhất cho các thành viên. ACIIA thành lập để cung cấp sự dẫn dắt năng động cho sự chuyên nghiệp của lĩnh vực kiểm toán nội bộ, phối hợp phát triển, nâng cao và thúc đẩy nghề nghiệp kiểm toán nội bộ trong khu vực Châu Á. www.aciia.asia

ACIIA là liên đoàn của 17 liên kết thành viên IIA khu vực Châu Á Thái Bình Dương, bao gồm IIA Hàn Quốc, IIA Úc, IIA Trung Quốc, IIA Hồng Kông, IIA Ấn Độ, IIA Indonesia, IIA Nhật Bản, IIA Malaysia, IIA Mongolia, IIA New Zealand, IIA Papua New Guinea, IIA Philippines, IIA Singapore, IIA Sri Lanka, IIA Đài Loan, IIA Fiji và IIA Thái Lan.

BBT