Infographics: 6 giải pháp trọng tâm để bảo đảm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

0
74

(TCKT&KT online) – Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung thực hiện 6 giải pháp trọng tâm để bảo đảm tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các Chương trình mục tiêu Quốc gia.

Theo baochinhphu.vn